Hyppää sisältöön

Korjaus Lahden kaupungin tilinpäätökseen

Kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen tulos pienenee korjauksen seurauksena 7,2 milj. euroa. Korjattu tulos tulee olemaan 47,1 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 27,1 milj. euroa.

Lahden kaupunginhallitukselle toimitetusta tilinpäätöksestä on todettu puuttuvan kaupunginhallituksen 16.1.2023 15 § päätöksen mukainen kirjaus, joka liittyy pakollisiin varauksiin. Puuttuva kirjaus on 7,2 milj. euroa ja kaupungin tulos tulee korjauksen jälkeen heikkenemään vastaavalla määrällä. Pakollisella varauksella varaudutaan siihen, että osaa kaupungin lainasaamisista ei saada takaisin Lahti Events Oy:ltä eikä Lahden Jäähalli Oy:ltä.

Kyseinen kirjausvirhe on johtunut kaupungin ja kaupungin kirjanpitoa hoitavan Provincia Oy:n välisessä prosessissa tapahtuneesta tiedonkatkoksesta. Varmistustoimenpiteet vastaavan tapahtuman estämiseksi on aloitettu.

Korjattu tilinpäätös toimitetaan kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi 29.5.2023 ja kaupunginvaltuustolle 12.6.2023.

Lisätiedot

Talousjohtaja Tiina Mörsky, 050 383 6502