Hyppää sisältöön

Koronatuet ja positiivinen verokehitys auttoivat Lahden ennätystulokseen

Lahden kaupungin tulos vuonna 2020 toteutui merkittävästi ennakoitua parempana ja oli 42,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Ennätyksellisen tuloksen taustalla ovat verotulokehitys, valtion kuntatalouden koronatukipaketti sekä kaupungin omat toimenpiteet.

Verotulokertymä oli yhteensä 504,6 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 6,2 prosenttia. Lahden vuosikate oli 92,9 milj. euroa, ja tulorahoitus riitti kattamaan investoinnit lähes kokonaan.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Pandemian vaikutusten lievittämiseksi kaupunki tuki paikallisia yksinyrittäjiä avustuksilla ja vuokrahelpotuksilla. Koronapandemiasta aiheutui merkittäviä vaikutuksia myös kaupungin omaan toimintaan.

– Talouden näkökulmasta vuosi 2020 oli aikamoinen vuoristorata. Alustavien arvioiden mukaan Lahden tulos on poikkeuksellisen hyvä myös useisiin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna, toteaa kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Kun edellisten vuosien ylijäämään lisätään tilikauden 2020 ylijäämä, on kaupungilla ylijäämää yhteensä 173,7 milj. euroa. Kaupungin omaan toimintaan otetut lainat olivat vuoden 2020 lopussa 349,2 milj. euroa eli 2 909 euroa asukasta kohden. Koko konsernin lainamäärä vuoden lopussa oli 1 243,5 milj. euroa.

Palveluiden merkittävä uudistus

Lahti jatkaa palveluverkon uudistamista. Talonrakennusinvestoinnit olivat yhteensä 47,5 milj. euroa, josta suuri osa käytettiin monitoimitalojen rakentamiseen. Vuonna 2020 käyttöön otettiin Launeen monitoimitalo Lähde.

Kaupunki keskitti vuoden 2020 alussa palveluasioinnin Palvelutorille kauppakeskus Trioon. Jo ensimmäisenä toimintavuonna Palvelutori osoittautui arjen asiointia helpottavaksi ja saavutettavaksi palvelukokonaisuudeksi.

VT 12 Lahden eteläinen kehätie otettiin käyttöön vuoden lopussa. Kehätie sujuvoittaa liikennettä sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla.

Kaupungin investointipaineiden arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2020 jälkeen. Lahden eteläisen kehätien valmistuminen ja suunnitellut kiinteistöjen myynnit laskevat investointimenoja, vaikka koulurakennusten perusparannusinvestoinnit jatkuvat mittavina.

Tulevat vuodet ovat kuntatalouden osalta todennäköisesti hankalia. Kertaluontoiset valtion koronatuet ovat helpottaneet tilannetta, mutta eivät poista kaupungin talouden rakenteellista alijäämää. Valtion kunnille lisäämät tehtävät, väestön ikääntyminen ja tulojen menoja hitaampi kasvu aiheuttavat kunnille suuria haasteita tulevaisuudessa. Lahti valmistelee erillistä ohjelmaa talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan uudistamiseksi.

– Investoinnit elinvoimaan ja toiminnan jatkuva uudistaminen ovat tärkeitä kestävän kasvun takaamiseksi, kaupunginjohtaja Timonen muistuttaa.

Tilinpäätös on luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 337 4386

Aihealueet