Hyppää sisältöön

Kotitalousjätteen määrä kasvanut ja kierrätysaste noussut

Lahden seudulla ja Salpakierto Oy:n alueella laskennallinen kotitalousjätteen määrä on kasvanut ja kierrätysaste on noussut seurantajaksolla 2018–2021.

Kotitalousjätteen määrän ja kierrätysasteen ovat arvioineet yhteistyössä Salpakierron asiantuntijat Suomen ympäristökeskus SYKE:n asiantuntijoiden kanssa.

Arvion mukaan kotitalousjätteen määrä asukasta kohden on kasvanut 15 kiloa. Vuonna 2018 kotitalousjätettä syntyi 274 kilogrammaa asukasta kohden ja vuonna 2021 289 kilogrammaa asukasta kohden. Kotitalousjätteen kierrätysaste on noussut 48 prosentista 49 prosenttiin. Vaikka tulos on arvio, se kuvaa oikein kehityssuuntaa.

Kotitalousjätelaskenta perustuu Salpakierron vastaanottamiin jätemääriin, joista on arvioitu kotitalousjätteiden osuus sekä tätä täydentävistä tiedoista. Täydentäviä tietoja on koottu muista lähteistä selvitysten ja kansallisten tilastotietojen pohjalta.

–Olemme tähän asti eronneet jätteiden kuljetusjärjestelmän osalta Päijät-Hämeessä monesta muusta alueesta Suomessa. Jätelautakunnassa on juuri tehty päätös kuljetusratkaisun muuttamisesta ja jatkossa jätekuljetukset kilpailutetaan yhteisesti. Meillä on jatkossa sen myötä parempi mahdollisuus täälläkin kehittää ja tehostaa entisestään työtä jätteiden kierrätyksen lisäämiseksi. Myös jätteiden tilastointi helpottuu merkittävästi, kun tieto kuljetuksista tulee meille, toteaa Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

Kotitalousjäte syntyy asumisessa

Kotitalousjätteellä tarkoitetaan kotitalouksissa asumisessa syntynyttä jätettä. Tähän ei lasketa esimerkiksi kotien remonttijätteitä, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnasta syntyvää jätettä tai liikehuoneistoista syntyvää jätettä, vaikka se kerätään yhdessä asumisen jätteiden kanssa.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on nostanut varsinkin vuoden 2020 jätemääriä lisääntyneen kotona olon myötä. Osa jätelaitoksista kertoo jäteasemille tuotujen jätteiden määrän nousseen esimerkiksi kotien siivoamisen ja tavaroista luopumisen seurauksena. Myös pakkausjätteiden määrä on tuottajayhteisön mukaan kasvanut, oletettavasti noutoruuan ja tavaroiden postituspalveluiden käytön lisääntymisen vuoksi.

Kotitalousjätteen valtakunnallisen seurannan ovat tehneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Circwaste – kohti kiertotaloutta -hanke. Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa kehitetään kiertotaloutta ja jätteiden tehokkaampaa hyödyntämistä. Lahti on mukana hankkeessa kiertotalouden edelläkävijäkuntana.

Aihealueet