Hyppää sisältöön

Koulujen lukuvuosi alkaa keskiviikkona 10. elokuuta

Peruskoululaiset ja lukiolaiset aloittavat lukuvuoden 2022 - 2023 normaalina lähiopetuksena omalla koululla. Korona-aikana hyväksi havaittuja hygieniatoimia kouluissa jatketaan. Tänä lukuvuonna on tärkeää turvata mahdollisimman tavallinen ja hyvä koulun arki sekä huolehtia oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista.

Elokuussa peruskoulunsa Lahden kaupungin kouluissa aloittaa lähes 1100 ekaluokkalaista. Peruskoululaisia on kaikkiaan 10 224 kaupungin 23 peruskoulussa.

Perusopetuksen valmistavassa opetuksessa on vajaat 200 oppilasta. Heistä ukrainalaisia lapsia yli 140. Muihin kieliryhmiin kuuluvia valmistavassa opetuksessa aloittaa kuutisenkymmentä lasta. Valmistavan opetuksen ryhmiä on yhdeksässä peruskoulussa.

Lukiolaisia kaupungin kahdessa lukiossa on kaikkiaan 2400, joista 1393 uudessa Lahden lukio Gaudiassa ja 1009 Lahden lyseossa.

Turvallisuus ja hyvinvointi

Koulujen alkaessa kaikkien tiellä kulkevien on tärkeää noudattaa liikenteessä varovaisuutta ja kiinnittää huomiota turvalliseen liikkumiseen, erityisesti pienten koululaisten ilmaantuessa liikenteeseen. Hämeen poliisi keskittää valvontaa oppilaitosten ympäristöön. Poliisi valvoo ajonopeuksia ja suojatiesääntöjen noudattamista. Samalla poliisi opastaa koulutulokkaita.

Kaikilla Lahden peruskouluilla lukuvuoden yhteisenä teemana on hyvinvointi. Oppilaat pääsevät työskentelemään aiheen parissa monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemaviikoilla lokakuussa. Jokainen koulu suunnittelee teemaviikon toteutuksen. Teemaviikkoa toteutetaan osana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Lahden strategiaa.

Uudistuksia kurinpitoon ja kiusaamiseen puuttumiseen

Elokuun alusta tulee kurinpitoon ja kiusaamiseen puuttumiseen liittyviä opetussuunnitelmauudistuksia. Uudistuksiin sisältyy muun muassa lapsen edun ensisijaisuus, opettajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuus oppimisympäristössä tai koulumatkalla ilmenneeseen kiusaamiseen sekä koulun kurinpitotoimiin tulleet muutokset.

Esiopetuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on jatkossa tarjolla lisää keinoja, joilla voidaan puuttua kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan. Esimerkiksi perusopetuksessa voidaan jatkossa keskeyttää oppilaan koulupäivä laissa säädetyin edellytyksin ja evätä kouluun paluu myös seuraavana päivänä. Oppilaalle järjestetään mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun oppilas- tai opiskelijahuollon psykologin tai kuraattorin kanssa sekä laaditaan suunnitelma, jolla tuetaan oppilaan turvallista opetukseen paluuta.

Lain ja opetussuunnitelman perusteiden muutokset tulivat voimaan 1.8.2022. Sivistyslautakunta hyväksyy kokouksessaan 16. elokuuta Lahden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien muutokset. Esiopetuksen, kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelmamuutokset sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman lautakunta on hyväksynyt kesäkuussa.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Perusopetuspalvelut
opetuksen palvelupäällikkö, Johanna Strömberg, 044 416 3159

Lukiokoulutuspalvelut
lukiojohtaja Heikki Turunen, 044 716 1330

Varhaiskasvatuspalvelut
palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, 050 539 1651