Hyppää sisältöön

Koulumatkaetuutta esitetään laajennettavaksi mahdollistamaan kuljetusoppilaiden kerhotoimintaan osallistuminen

Esityksen mukaan koulukuljetusoppilaat voivat halutessaan osallistua koulujen kerho- ja harrastustoimintaan ja saada sen päätyttyä koulukuljetuksen kotiin, mikäli joukkoliikennettä ei ole käytettävissä. Kokeilu kestäisi ensi lukuvuoden 2023–2024. Kustannuksia ja vaikutuksia arvioidaan sekä raportoidaan sivistyslautakunnalle lukuvuoden päätteeksi. Sivistyslautakunta päättää asiasta kokouksessaan 13.6.2023.

Harrastamisen Lahden mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Toimintaa järjestetään lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti ja yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat.

Opetuksen järjestäjällä ei lainsäädännön näkökulmasta ole velvollisuutta järjestää koulukuljetusta harrastustoimintaan tai sieltä kotiin. Tällöin koulumatkaedun piirissä olevilla oppilailla, joilla ei ole koulumatkoille käytettävissä joukkoliikennettä ja joille järjestetään erillinen koulukyyti, ei ole ollut yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua koulupäivän yhteydessä järjestettävään harrastus- ja kerhotoimintaan.

– Perusopetuspalveluissa tilannetta on selvitetty ja ratkaisua haettu. Talousarvion 2024 paineisiin on esitetty 10 000 euron lisämäärärahaa kuljetuskustannuksiin. Todelliset kustannukset riippuvat kuljetusoppilaiden kerhotoimintaan osallistumisen laajuudesta ja kerhovalinnoista, kertoo opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén.
– Lukuvuonna 2023–2024 arvioidaan koulumatkaetuuden laajentamisen vaikutuksia, seurataan toteutuvia lisäkustannuksia sekä raportoidaan niistä sivistyslautakunnalle lukuvuoden päätteeksi.

Jämsénin mukaan esityksellä vastataan myös Lahden itäisen kumppanuuspöydän 29.3.2023 tekemään aloitteeseen. Aloite on tehty perusopetusikäisten harrastustakuun toteutumiseksi haja-asutusalueiden lapsille Lahdessa sekä koulukuljetuksen järjestämiseksi kotiin harrastustoiminnasta,

Koulumatkaetuuden periaatteet

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka ensisijaiseen lähikouluun on pidempi kuin viisi kilometriä. Lahden kaupungin 1.−2. -luokkalaiset ovat oikeutettuja koulumatkaetuun, mikäli oppilaan koulumatka ensisijaiseen lähikouluun on pidempi kuin kolme kilometriä.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti joukkoliikenteellä. Mikäli oppilaan asuinalueelle ei joukkoliikenneyhteyttä ole, toteutetaan kuljetukset muulla tavoin, esimerkiksi erillisenä koulukuljetuksena.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
opetus- ja kasvatusjohtaja, vastuualuejohtaja Virve Jämsén, p. 044 716 1328

Sivistyslautakunnan kokouksen 13.6.2023 esityslistaan Dynasty-verkkopalvelussa