Hyppää sisältöön

Kuntalaiskyselyssä korostuu luottamus kaupungin tulevaisuuteen

Lahti kartoitti kaupunkilaisten mielipidettä taloudesta ja tulevaisuudesta kyselyllä syyskuun alussa.

Kuntalaiskyselyyn vastasi 1844 kaupunkilaista. Lahtelaiset pitäisivät kiinni palvelujen määrästä ja palvelutasosta. Varsinkaan opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei haluta vähentää. Kaupungin taloutta tulisi vastaajien mielestä tasapainottaa panostamalla elinvoimaan, myymällä omaisuutta sekä sähköistämällä palveluja ja vähentämällä henkilöstöä. Veronkorotukset saivat kyselyyn vastanneilta myös varovaista kannatusta, toisaalta suuri osa kannatti veron alentamista taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseksi.

Kuntalaiskysely on yksi osa kokonaistarkastelua, jossa hyödynnetään valtuutettujen, kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten näkemyksiä sekä laajan skenaariotyön tuloksia talouden tasapainottamiseksi. Lahden kaupungin taloudessa on paineita löytää tasapainotustoimenpiteitä yhteensä 59 miljoonalla eurolla.

Kaupunkilaiset haluavat säilyttää palvelutason

Lahtelaiset kehittäisivät kaupungin elinvoimaa houkuttelemalla uusia yrityksiä, tukemalla paikallisten yritysten kasvua ja uusiutumista sekä kehittämällä Lahtea vetovoimaisena opiskelukaupunkina.

Palvelujen supistamista ja palvelutason laskua kannatettiin vähiten, verojen korotus sai enemmän kannatusta kuin palvelujen vähentäminen. Vastaajista 69 % olisi valmis pieneen veronkorotukseen, 31 % ei kannata veronkorotusta.

Valtuustoryhmät nihkeitä veronkorotukselle

Valtuustoryhmien vastauksissa esille nousivat kaupungin palveluverkon ja palvelutason tarkastelu. Luottamushenkilöt haluavat kriittisesti arvioida organisaation toimintaa ja henkilöstömäärää.

Osa valtuustoryhmistä on valmis tukipalvelujen kilpailutukseen ja kaupungin omien palvelujen hintatason nostoon. Veronkorotus olisi mahdollinen, jos muut säästötoimenpiteet eivät toteudu.

Henkilöstö keskittäisi toimintoja ja tiivistäisi tilankäyttöä

Lahden kaupungin henkilöstökyselyn tulokset olivat pääpiirteissään samansuuntaiset kuin kuntalaiskyselyn. Henkilöstö rakentaisi tulevaisuutta vahvistamalla kaupungin elinvoimaa. Palvelujen määrän ja palvelutason vähentämistä kannatettiin vähiten, verojen korotus sai työntekijöiltä enemmän kannatusta kuin kaupungin toiminnan supistaminen.  Henkilöstö olisi kyselyn mukaan valmis keskittämään toimintoja ja palveluja sekä vähentämään toimitiloja.

Talouskyselyissä valtuustolle, kuntalaisille ja henkilöstölle kysymyksenasettelu oli hieman erilainen joka ryhmälle. Valtuustoryhmistä vastasi kahdeksan ryhmää. Kuntalaiskyselyn 1844 vastanneesta oli alle 25 vuotiaita 7 %, 26–65 vuotiaita 79% ja yli 65 vuotiaita 14 %. Kaupunkilaisten kiinnostusta osoitti myös runsas avovastausten määrä, kyselyn jokaisessa osiossa oli 541–706 avovastausta. Henkilöstökyselyyn vastasi 145 työntekijää.

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 337 4386
kehittämisjohtaja Sari Alm, 050 398 5162
talousjohtaja Tiina Mörsky, 050 383 6502