Hyppää sisältöön

Kurtturuusun biologinen torjuntakoe purppuranahakkasienellä

Haitalliseksi vieraslajiksi luokitellun kurtturuusun biologista torjuntaa testataan Lahdessa osana Luonnonvarakeskuksen tutkimusta vuosien 2021-2023 aikana.

Lahden kaupunki osallistuu Luonnonvarakeskuksen tutkimukseen, jossa haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua kurtturuusua (Rosa rugosa) torjutaan biologisesti kaupunkialueilla. Luonnonvarakeskuksessa (aiemmin Metsäntutkimuslaitoksessa) on tutkittu biologista vesakontorjuntaa jo 15 vuoden ajan. Vesakontorjunnassa menetelmällä on saavutettu hyviä tuloksia. Mikäli vastaavanlaisia tuloksia saadaan kurtturuusun torjunnassa, se voi olla potentiaalinen menetelmä myös tämän haitallisen vieraslajin torjunnassa.

Torjuntamenetelmänä sieni

Torjuntamenetelmä perustuu Suomen luonnossa yleisenä esiintyvän purppuranahakkasienen (Chondrostereum purpureum) käyttöön. Kyseinen sieni kykenee lahottamaan tehokkaasti lehtipuita, joissa on tuore vaurio, ja tällöin lehtipuiden vesominen estyy. Jotta menetelmä toimii, on tuoreisiin, torjunnan kohteena olevan lajin kantopintoihin ruiskutettava vedessä olevaa sienirihmastoa heti raivaamisen yhteydessä.

Haitallinen vieraslaji

Kurtturuusua esiintyy mm. merenrannoilla, kaupunkien viheralueilla ja metsissä. Kyseistä lajia on pyritty torjumaan mekaanisesti mm. kaivamalla kasvustot maasta, mutta ongelmaksi on muodostunut se, että ruusu pystyy kasvattamaan tehokkaasti uusia versoja maahan jääneistä kappaleista. Koska kurtturuusu on vaikea torjuttava mekaanisesti, voi biologinen menetelmä olla hyödyllinen sen hävittämisessä.

Purppuranahakkasienen tehoa kurtturuusun torjunnassa ei ole aiemmin tutkittu, mutta se tiedetään, että sieni pystyy levittäytymään myös kasvien maanalaisiin osiin ja lahottamaan ne, joten jos sama havaitaan kurtturuusunkin kohdalla, torjunnan teho paranee huomattavasti.

Tutkimusta yhteistyössä pitkällä aikavälillä

Tutkimus toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana. Tutkimusalojen käsittely tehtiin Lahdessa 2.6.2021. Tutkimuksessa ovat mukana myös Helsingin ja Turun kaupungit. Kaupungit ovat osoittaneet tutkimukseen sopivia kurtturuusualoja omilta alueiltaan.

Lahdessa kohteita on valittu esim. liikenneväylien varsilta. Kurtturuusukasvusto katkaistaan raivaussahalla ja katkaisupinnoille ruiskutetaan vesiliuoksessa olevaa purppuranahakan sienirihmastoa. Käsiteltyihin kohteisiin on perustettu 1 m2 kokoiset tutkimusalat, joita verrataan vastaaviin kontrollialoihin (pelkkä raivaus). Käsiteltyjä aloja seurataan syksyisin 2021, 2022 ja 2023.

Yhteystiedot:

Ylläpitohortonomi Seija Nurkkala, Lahden kaupunki, seija.nurkkala@lahti.fi, p. 044 416 3997

Erikoistutkija Leena Hamberg, Luonnonvarakeskus, leena.hamberg@luke.fi, p. 029 532 5400