Hyppää sisältöön

Kuudesluokkalaisten päihdekasvatustapahtuma verkossa

6.-luokkalaiset ja heidän huoltajansa pääsevät tänä vuonna kokemaan päihdekasvatustapahtuma Päihdeputken nettiversiona. Erilaisia pohdintatehtäviä sisältävä kokonaisuus käsittelee digitaalista pelaamista, energiajuomia, tupakkatuotteita, alkoholia ja huumausaineita. Materiaali on kaikkien Lahden peruskoulujen 6.-luokkalaisten ja heidän huoltajiensa hyödynnettävissä 8.4.2021 alkaen. Päihdekasvatustapahtumaan kuudesluokkalaiset osallistuvat myös oppituntiensa aikana.

Päihdeputken teemojen pohjalta huoltajille järjestetään vanhempainilta tiistaina 11.5. Teamsin kautta. Vanhempainillassa kysymyksiin vastaamassa ovat mm. poliisi ja digitaalisen pelaamisen asiantuntija.
Huoltajille on lähetetty Wilma-viesti, josta löytyy lisätietoa materiaalien käytöstä ja tulevasta vanhempainillasta.

Päihdeputken verkkoversion kehittäminen ja tekninen vastuu kuuluvat Lahden kaupungin nuorisopalveluiden nuorisotiedotukselle. Päihdeputken koordinaatiosta vastaavat nuorisopalveluiden jalkautuvan nuorisotyön työpari.

Lisätietoja:

Marika Kotilainen
Jalkautuva ehkäisevä päihdetyö
p. 044 018 7333
marika.kotilainen@lahti.fi