Hyppää sisältöön

Kymijärven alusveden puhdistusjärjestelmää laajennetaan

Kymijärvellä käynnissä olevassa hankkeessa kehitetään järven ravinteikkaan alusveden puhdistamista täysin uutena sisäkuormitteisen järven kunnostusmenetelmänä.

Kymijärven Rekolanpohjaan on rakennettu vuonna 2018 pumppaus- ja suodatuslaitteisto järvisyvänteen alusveden käsittelyä varten. Kymijärven ravinteikasta alusvettä pumpataan vesiputkella Kivipuron hulevesikosteikon rannalle rakennettuun suodattimeen, joka pidättää saostuneen fosforin. Tämän jälkeen puhdistettu vesi palautuu Kivipuron kosteikon kautta takaisin Kymijärveen.

Puhdistusjärjestelmä on rakennettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa viime vuonna päättyneessä hankkeessa. Tänä vuonna alkaneessa Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa Lahden kaupungin Kapula-hankkeessa jatketaan suodatusjärjestelmän kehittämistä saatujen tulosten pohjalta mm. laajentamalla suodatuskenttää. Hankkeessa on tarkoitus puhdistaa alusvettä tänä ja ensi vuonna.

Hankkeen toimenpiteet käynnistyvät viikolla 26, kun suodatuskentän laajennustyö käynnistyy. Kivipuron kosteikon rannalla sijaitseva suodatuskenttä laajennetaan 200 m2 kokoiseksi. Rakentamisen aikana alueella liikkuu maanrakennuskalustoa, mutta alueen liikenteelle ei ennakoida koituvan häiriötä.

Matti Kotakorpi, vesiensuojelusuunnittelija
puh: 050 539 1696, s-posti: matti.kotakorpi@lahti.fi