Hyppää sisältöön

LAD -taide- ja muotoilukeskuksen lisä- ja muutostöitä

Liikunta- ja kulttuurilautakunnalle esitetään, että se valtuuttaa Tilakeskuksen ja kaupunginmuseon neuvottelemaan vuokranantajan kanssa LADin tarvittavien lisätöiden vuokravaikutuksesta ja edelleen esittämään kaupunginvaltuustolle tarvittavan lisävuokran hyväksymistä.

Lahden Tilakeskuksesta toimitilajohtaja Jouni Arola kertoo, että LADin tilojen suunnittelun ja rakentamisen aikana on tullut esiin museon toiminnan kannalta sellaisia välttämättömiä teknisiä, toiminnallisia ja laadullisia lisätyötarpeita, jotka eivät sisälly sopimusvuokraan.

– Nämä työt ovat vuokravaikutteista lisätyötä.

Tarvittavista lisä- ja muutostöistä suurin on näyttelytilojen sähkö- ja valaistusjärjestelmät. Arolan mukaan vuokrasopimukseen on kirjattu, että sähkö- ja valaistusjärjestelmävaatimukset tarkentuvat museon toiminnan yksityiskohtaisen suunnittelun myötä ja tästä aiheutuvat kustannukset eivät sisälly sovittuun kuukausivuokraan.
– Kaupungin ja vuokranantajan väliset neuvottelut tarvittavien lisätöiden sisällöstä, hinnoittelusta ja vuokravaikutuksesta ovat kesken.

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist kertoo, että tavoitteena on rakentaa tilat, jotka vastaavat modernin tulevaisuuden museon tarpeita.
– LADissa haluamme tarjota kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaista, myös digitaalisesti edistyksellistä näyttelytoimintaa.

Taide- ja muotoilukeskukselle hyväksytty vuokrahinta on 55.500 euroa/kk. Vuokrahinnan sitovuus on +- 10 % tarkkuusmarginaalilla, jolloin vuokratason sitovaksi vaihteluväliksi muodostui 49.950 – 61.050 euroa kuukaudessa (alv 0 %) huhtikuun 2017 hintatasossa. Lahden kaupunginvaltuusto on päätöksensä perusteluna edellyttänyt muun muassa, että kaupunki voi suostua varsinaista tarjoushintaa 55.500 euroa/kk korkeampaan vuokraan vain, mikäli ylitykselle on yksiselitteiset tilavolyymiin tai teknisiin ratkaisuihin perustuvat yhdessä todetut erityiset syyt.

– Kaikkia museon toiminnan kannalta välttämättömiä lisätöitä ei pystytä toteuttamaan valtuuston päätöksen mukaisesta 10 % :n lisätyövarasta, koska siitä käytettiin 6,2% jo sopimuksen laatimisen yhteydessä pinta-alojen tarkennuksiin ja teknisten varustusten parantamiseen, Arola toteaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.1.2018 LAD taide- ja muotoilukeskuksen perustamisesta sekä toimitilojen vuokraamisesta Malskin kiinteistöltä. Kiinteistön nykyinen omistaja ja vuokranantaja on Kielo Trio 4 Oy, jonka kanssa Lahden Tilakeskus on tehnyt vuokrasopimuksen joulukuussa 2018.

Taide- ja muotoilukeskuksen tilat valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä. Ensimmäinen näyttely uudessa museossa on tarkoitus avata marraskuussa 2021.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan 20.5.2020.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574
projektijohtaja Marita Kajander, p. 044 482 6412

Aihealueet