Hyppää sisältöön

Lahdelle ennustetaan vahvasti ylijäämäistä tilinpäätöstä vuodelta 2022

Lahden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022 on kääntymässä vahvasti positiiviseksi. Tilikauden ylijäämäksi ennakoidaan 41,2 miljoonaa euroa.

Vahvan tulosennusteen taustalla on erityisesti toteutunut myyntivoitto kaupunginsairaalan kiinteistön myynnistä. Myös verotulot ovat ylittämässä aiemmat ennusteet. Kaupungin omat toimintakulut toteutuivat menopaineista huolimatta lähes talousarvion mukaisesti.  

– Talouden hoidossa onnistuttiin hyvin haasteista huolimatta. Taseen ylijäämän vahvistaminen on parasta varautumista heikompien vuosien varalle, sanoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen. 

Tulosennuste sisältää 20 miljoonan euron investointivarauksen elinvoimaa ja kasvua lisääviin investointeihin erityisesti Pippo-Kujalan alueella.  

Toimintatuottoja saavutettiin 50,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Verotulojen kertymä ylitti muutetun talousarvion 13,3 milj. eurolla, mikä johtuu talouden kasvusta sekä vuosien 2020 ja 2021 jäännösveroista. Myös rahoituserät toteutuivat 8,7 milj. euroa ennakoitua paremmin. Ilman kertaluonteisia tuloeriä tilikauden tulos olisi ollut –1,8 milj. euroa. 

Kulut ovat 2,5 milj. euroa talousarviota pienemmät pääosin kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien kulujen jäädessä alle talousarvion. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuoden 2022 lopullinen maksuosuus selviää helmikuun puolessa välissä.  

Kaupungin tilinpäätösennuste 2022 käsitellään kaupunginhallituksessa 30.1.2023.  

Lahden kaupungin tilinpäätös valmistuu 27.3.2023. 

Lisätietoja

kaupunginjohtaja Pekka Timonen, p. 050 337 4386   

 

Kaupunginhallituksen kokouksen 30.1.2023 esityslista Dynasty-verkkopalvelussa