Hyppää sisältöön

Lahdelle ennustetaan ylijäämäistä tilinpäätöstä vuodelle 2023

Lahden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 on kääntymässä positiiviseksi. Tilikauden ylijäämäksi ennakoidaan 41,4 miljoonaa euroa. Tulos pohjautuu merkittävältä osalta kuntoutussairaala Jalmarin kiinteistökaupan myyntivoittoon sekä vuoden 2022 verohäntiin.

(tarkennettu uutiseen edellistä ylijäämäennustetta 24.1. klo 18.28)

Edellinen ylijäämäennuste lokakuun tietojen perusteella oli 20,8 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen merkittävimmän poikkeaman taustalla on rahoituserät, jotka ovat 10,3 milj. euroa edellistä ennustetta paremmat. Korkotuottoja on kertynyt sijoitusten ja talletusten sekä maksuliikennetileiltä saaduista koroista erityisesti loppuvuodesta.

Myös toimintatuloissa on tilinpäätösennusteen mukaan kasvua edelliseen ennusteeseen nähden. Kasvua on yhteensä 3,7 milj. euroa, josta merkittävimpiä ovat maa-alueiden vuokratuottojen ja avustustulojen arvoitua suurempi toteutuminen. Toimintatuloennuste sisältää kertaluonteisena eränä kuntoutussairaala Jalmarin kiinteistökaupan myyntivoiton 20,7 milj. euroa.

Kaupungin vuosien 2024–2026 heikko talousnäkymä on johtanut menojen tarkempaan tarkasteluun. Tiukentunut kulukuri näkyy toimintakulujen arvioitua alhaisempana toteutumisena lähes kaikissa kululajeissa jo vuonna 2023. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 4,7 milj. euroa edellistä ennustetta pienempinä.

Tilinpäätösennusteen verotulokertymä on 2,4 milj. euroa suurempi kuin edellisessä ennusteessa. Verotulokertymän ennuste sisältää vuoden 2022 tilityksiä yhteensä 46,6 milj. euroa, jotka perustuvat ennen sote-uudistusta voimassa olleeseen nykyistä korkeampaan kunnallisveroprosenttiin ja yhteisöveron jako-osuuteen. Myös ansiotulojen ennakoitua positiivisempi kehitys kasvatti verotulokertymää.

Vuoden 2023 hyvä tulos ja ylijäämä pohjautuvat merkittävältä osalta kuntoutussairaala Jalmarin kiinteistökaupan myyntivoittoon ja vuoden 2022 niin kutsuttuihin verohäntiin, mitkä ovat kertaluonteisia eivätkä siten ole tukemassa vuosien 2024–2026 taloutta.

Kaupungin tilinpäätösennuste 2023 käsitellään kaupunginhallituksessa 29.1.2024. Kaupunki noudattaa tilinpäätösennusteen laatimisessa valtion määrittämää kuntien talousraportoinnin aikataulua.

Lahden kaupungin tilinpäätös valmistuu 25.3.2024.

Lisätietoja

kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen, 050 559 0538
talousjohtaja Tiina Mörsky, 050 383 6502