Hyppää sisältöön

Lah­den kau­pun­gin kolmas peräkkäinen ylijäämäinen vuo­si

Lahden kaupungin tilikauden 2022 tulos nousi 54,3 miljoonaan euroon. Tuloksesta osa käytetään yritysalueiden kehittämiseen erityisesti Pippo-Kujalan alueella.

Lahden verotulokehitys oli ennakoitua parempi työttömyyden laskun, ansiotason nousun, yksityisen kulutuksen kasvun sekä yritysten kohentuneiden tulosten ansiosta. Ennakoitua parempi verokehitys sekä arvioitua suuremmat omaisuuden myyntivoitot nostivat Lahden kaupungin tilikauden tuloksen 54,3 milj. euroon.

Vahvan tuloksen taustalla on erityisesti toteutunut myyntivoitto kaupunginsairaalan kiinteistön myynnistä. Toimintatuottoja saavutettiin 50,9 milj. euroa talousarviota enemmän kiinteistökaupan ansiosta. Verotulojen kertymä ylitti muutetun talousarvion 13,3 milj. eurolla, mikä johtuu talouden kasvusta sekä vuosien 2020 ja 2021 jäännösveroista. Myös rahoituserät toteutuivat 8,7 milj. euroa ennakoitua paremmin. Ilman kertaluonteisia tuloeriä tilikauden tulos olisi ollut noin -17 milj. euroa.

Kulut ylittivät talousarvion 4,6 milj. eurolla pääosin palvelujen ostojen vuoksi. Kaupungin omat toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuoden 2022 lopullinen maksuosuus ylittää talousarvion 15,4 milj. eurolla.

Vuosikate oli 107,1 milj. euroa ja tulorahoitus riitti kattamaan nettoinvestoinnit. Kaupunginjohtaja Pekka Timosen mielestä taseen ylijäämän vahvistaminen on varautumista taloudellisesti heikompiin vuosiin.

Yritystonttien kysyntä voimistui

Pippo-Kujalan yritysalueen esirakentaminen voimistui vuoden 2022 aikana. Alueen tonttien kysyntä on ollut suurta ja Pippo-Kujalasta on nopeasti kehittymässä yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä uusista yritysalueista. Tilinpäätöksessä tehdään 20 milj. euron investointivaraus alueen jatkokehittämiseen.

– Vuoden 2022 aikana Lahteen saatiin useita yritysten sijoittautumispäätöksiä. Merkittävimpänä esimerkkinä Fazer, joka ilmoitti uuden tehtaan sijoittamisesta Lahden Pippo-Kujalaan. Suklaatehdasta koskeva investointipäätös on määrä tehdä vuoden 2023 aikana. Uusi tehdas on koko Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri investointi, Pekka Timonen arvioi.

Kärkkäinen Oy on ilmoittanut sijoittavansa tulevan logistiikkalaitoksensa samalle alueelle, jossa rakennetaan parhaillaan myös Viking Malt Oy:n uutta mallastamoa.

Vuonna 2022 Lahden yrityskanta oli 7 938. Aloittaneita yrityksiä oli 193 ja lopettaneita yrityksiä 114. Työttömyysaste aleni vuoden aikana ja oli joulukuussa 13,9 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä edellisvuotta alhaisempi. Lahdessa oli vuoden lopussa avoimia työpaikkoja 2 248 kappaletta.

Lahden kaupungin pitkäjänteinen työ yritysystävällisyyden kehittämiseksi tuotti tulosta. Lahti on nousussa erilaisissa valtakunnallisissa mainetutkimuksissa. Suomen Yrittäjien kuntabarometrissä Lahti nousi toiseksi parhaaksi yli 100 000 asukkaan kaupungiksi ja kuntien imagotutkimuksessa Lahti paransi sijoitustaan selkeästi eniten.

Innovaatioita ja investointeja tulevaisuuteen

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Sote-uudistuksella on merkittävä vaikutus kuntien menoihin ja tuloihin. Lisäksi vuoden 2022 toteutuneilla sote-menoilla tulee olemaan merkittävä vaikutus kuntien valtionosuuksiin vuodesta 2023 alkaen.

Lahti jatkoi kehittymistä ja kasvua yliopisto-, korkeakoulu- ja opiskelukaupunkina. LUT-yliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutukset ovat lähteneet hyvin käyntiin ja alueen tutkimustoiminta kehittyy voimakkaasti. Vuoden 2022 aikana edistettiin LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulujen sekä yritysten yhteistyötä muun muassa kuitutekniikassa ja kiertotaloudessa.

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen hankerahoitusta saatiin alueen TKI-toimintaan kestävyys- ja urheiluteemoissa.

Historiallisen museon peruskorjaus, kaupunginteatterin Eero-näyttämön perusparannus sekä Nastopolin muutostyöt peruskoulu- ja nuorisotilakäyttöön valmistuivat viime vuonna. Merkittävimmät keskeneräiset rakennushankkeet vuonna 2022 olivat Renkomäen monitoimitalo Aura, allianssimallilla toteutettava kaupungintalon perusparannus sekä Kivimaan monitoimitalo Aarteen perusparannusvaihe.

Kaupungin ensimmäinen kestävyysraportti julkaistiin samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa

Lahden kaupunki julkaisi tilinpäätöksen 2022 kanssa samanaikaisesti ensimmäisen kestävyysraporttinsa. Kestävyysraportti kertoo kaupungin kehityksestä niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävyyden näkökulmista. Lahti tavoittelee hiilineutraaliutta jo vuonna 2025, kymmenen vuotta ennen kansallista tavoitetta.

Tilinpäätös 2022

Aihealueet