Hyppää sisältöön

Lahden kaupungin lausunto valtiovarainministeriölle

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettu laki tulee voimaan 1.1.2023. Uusi valtionosuuslaki ja sen perusteella annettava valtioneuvoston asetus ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen lainsäädäntökokonaisuutta.

Kaupunginhallitus päätti antaa lausuntonaan valtiovarainministeriölle, että asetusluonnos on pääosin kannatettava. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteissa nähdään kuitenkin haasteita. Lisäksi takautuvan palkkaharmonisaation kustannusvaikutukset tulee eliminoida kokonaan pois siirtolaskelmista.

Henkilöstön palkkaharmonisointi on jo toteutettu nykyisin toimivissa, vapaaehtoisesti perustetuissa sote-kuntayhtymissä etupainotteisesti verrattuna aloittaviin hyvinvointialueisiin. Lausunnossa todetaan, että eritahtisesti toteutettu palkkaharmonisaatio ja sen vaikutus siirtolaskelmiin asettaa kunnat eriarvoiseen asemaan tulevaa valtionosuusrahoitusta määritettäessä. Takautuvan palkkaharmonisaation kustannusvaikutukset tulee eliminoida kokonaan pois siirtolaskelmista, jotta ne eivät vaikuta kuntien yhdenvertaiseen kohteluun.

Kaupunginhallitus päätti asiat päätösehdotusten mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Sirkku Hildén, kaupunginhallitus, p. 050 327 2691