Hyppää sisältöön

Lahden kaupungin osallisuustoimintaa arvioitiin ensimmäistä kertaa

Erätaukokeskustelu

Lahden kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2020 Lahden kaupungin osallisuusmallista sekä siitä, että kaupungin tekemää osallisuustoimintaa arvioitaisiin säännöllisesti. Kaupungin osallisuustoiminnan arviointi toteutettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Tutkimuksen toteutti dosentti Mikko Rask ja tohtori Bokyong Shin Helsingin yliopistosta alkuvuodesta 2023.

– Lahden kaupungin panostus osallisuustoiminnan arviointiin on osoitus heidän edelläkävijyydestään tällä alueella. Tämä arviointi ei ainoastaan valaise nykytilaa, vaan myös ohjaa tulevaisuuden toimenpiteitä. Erityisesti johtamisen rooli korostuu nyt, kun perusta osallisuustyölle on vahvasti rakennettu. Tämä on kriittinen askel kohti entistä vaikuttavampaa ja inklusiivisempaa osallisuutta Lahdessa, toteaa dosentti Mikko Rask Helsingin yliopistosta.

Osallisuustoiminnan kokonaiskuva myönteinen

Henkilöstökyselyn perusteella osallisuustyötä arvioitiin varovaisen myönteisesti. Onnistuneimpina osa-alueina pidettiin motivaatiota ja toiminnan demokraattisuutta. Vähiten onnistuneena osa-alueena koettiin toiminnan suunnittelu ja ennakoitavuus. Tärkeimpinä kehityskohteina nähtiin edustuksellisuuden parantaminen.

Osallisuusmallia ei organisaatiossa tunnettu hyvin eivätkä toiminnan yleiset tavoitteet olleet kirkastuneet. Osallisuustapoja on runsaasti ja haastatteluissa koroistuivat uudet osallistumistavat, kuten osallistuva budjetointi, kumppanuuspöydät sekä Erätauko-keskustelut. Erityisesti dialogitapahtumia on hyödynnetty laajasti kaupungissa ja niiden vaikutukset ovat olleet merkittäviä ja poikkeuksellisen myönteisiä. Osallisuustoiminnan kehittämiselle on Lahdessa vahva tahtotila.

Lahtelaisten tyytyväisyys omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiinsa heikkoa

Tutkimusaineistojen perusteella lahtelaiset kokevat omat vaikuttamismahdollisuudet heikoiksi. Kehittämisen kohteeksi nostettiin muun muassa palautteiden käsittely, osallisuuden johtaminen sekä huomion kiinnittäminen siihen, miten syrjään jäävien ryhmien osallisuutta parannettaisiin.

Arvioinnin tulokset on esitetty kaupungin valtuustolle ja johtoryhmälle. Tuloksia käsitellään ja toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi pohditaan kaikilla palvelualueilla. Kaupungin Osallisuus ja hyvinvointi palveluyksikkö tuottaa kaupungin yksiköille materiaaleja ja tietoa työn tueksi. Kaupunki haluaa, että Lahden asukkaat kokisivat vaikutusmahdollisuutensa myönteisiksi.

 

Tutustu arviointiraporttiin tästä

Lisätietoja

Mikko Rask, tutkija, Helsingin yliopisto
p. 050 322 2012, mikko.rask@helsinki.fi