Hyppää sisältöön

Lahden kaupungin rakennusjärjestysehdotus nähtäville

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta päättää asettaa kokouksessaan 14. toukokuuta rakennusjärjestysehdotuksen kuntalaisten nähtäville täsmennysten jälkeen.

Uuden rakentamislain mukaan kunnissa pitää olla rakennusjärjestys, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy. Laki astuu voimaan ensi vuoden alusta. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia eri alueilla, ja niitä voidaan antaa esimerkiksi rakennuksen koosta ja sen sijoittamisesta sekä rakennuksen sopeuttamisesta ympäristöön.

Lahden kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on vuodelta 2013. Uusi rakennusjärjestys korvaa sen kokonaan. Rakennusvalvonnan yhteistyöryhmä laati rakennusjärjestysluonnoksen ja pyysi lausuntoja eri viranonomaisilta. Luonnos oli myös kuntalaisten komentoitavana maalis–huhtikuussa. Ehdotusta muokattiin palautteen ja rakentamislakiin perustuvan harkinnan mukaan.

– Olemme pyrkineet tekemään uudesta rakennusjärjestyksestä lahtelaisille rakentajille niin joustavan kuin se uuden lain puitteissa on mahdollista, rakennuslupapäällikkö Markku Sivonen sanoo.

Rakennusjärjestysehdotus tulee nähtäväksi Lahden kaupungin verkkosivuille ja Lahti-Pisteeseen. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta 17.5.–20.6.2024.

Esityslista Dynasty-palvelussa