Hyppää sisältöön

Lahden kaupungin tilinpäätöksen alijäämä odotettua pienempi

Lahden kaupungin talous vuodelta 2019 on ennakkotiedon mukaan toteutumassa ennusteita parempana. Tilikauden tulos on noin 26 milj. euroa alijäämäinen, mutta alijäämää on 10 miljoonaa euroa syksyllä ennakoitua vähemmän.

​Kaupungin oma toiminta pysyi talousarvion puitteissa. Konsernihallinto alitti menonsa yli 6 milj. eurolla, sivistyksen palvelualue pysyy ennakkotiedon mukaan nettobudjetissaan ja kaupunkiympäristön palvelualueella budjetti ylittyi odotetusti johtuen Ranta-Kartanon maa-alueiden puhdistamisesta.

Kaupungin alijäämäiseen tulokseen vaikuttaa eniten hyvinvointiyhtymän menojen kasvu, tosin myös yhtymä pystyi vuoden lopulla hillitsemään kustannusten kasvua. Myös arvonalennukset ja eräät muut erät heikensivät tulosta.

Kaupunginjohtaja Pekka Timosen mukaan tulos on siedettävä kuntatalouden yleiset paineet huomioon ottaen. Vaikeasta vuodesta huolimatta vuosikate tulee olemaan yli 21 milj. euroa.

– Kuntataloudessa vuosi 2019 on historiallisen heikko koko Suomessa. Siihen nähden olemme pystyneet sopeuttamaan toimintaamme, mutta alijäämä on silti kestämättömällä tasolla. On kuitenkin huomioitava, että Lahdessa on käynnissä laaja investointiohjelma ja esimerkiksi kaupungin panostus eteläiseen kehätiehen vaikuttaa viime vuoden tilinpäätökseen, toteaa kaupunginjohtaja Timonen.

Lahden kaupungin tilinpäätös valmistuu 30.3.2020.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 337 4386