Hyppää sisältöön

Lahden kaupungin vammaispoliittinen ohjelma hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan käsittelyssä

Lahden kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2021–2024 ohjaa kaikkia julkisia toimijoita siten, että toimijat sisällyttävät vammaispolitiikan osaksi omaa työskentelyään. Vammaisneuvosto seuraa vuosittain vammaispoliittisen ohjelman toteutumista.

Vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Kunnallinen vammaispoliittinen ohjelma linjaa ne konkreettiset toimenpiteet, joilla kunnassa vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Vammaispoliittinen ohjelma toimii kunnassa vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä ja sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen. 

Ohjelman mukaisesti esimerkiksi Lahti-Pisteen, Wellamo-opiston ja kirjaston henkilöstöä kouluttautuu kohtaamaan ja huomioimaan erityisryhmien ja toimintarajoitteisten tarpeita. Toimintarajoitteisten nuorten erityisryhmille tarjotaan harrastusmahdollisuuksia, jotka sisältävät toimintaa, tiloja ja välineitä. Tämä edistää harrastustoiminnan saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Kaupunginteatterilla on jo uutena käytäntönä otettu käyttöön avustajien maksuttomat liput. 

Ohjelman päivitystyön eteneminen 

Vammaispoliittisen ohjelman runko on laadittu YK:n vammaisyleissopimuksen hengen mukaisesti. Työryhmän jäsenet valmistelivat oman toimialansa osalta kehittämistoimille tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut. Lisäksi työryhmä pyysi muita asiantuntijanäkemyksiä.    

Edellisen kauden vammaisneuvosto kommentoi ohjelmaluonnosta kesäkuussa 2021. Ohjelman viimeistelyssä otettiin huomioon myös uuden vammaisneuvoston lausunto marraskuulta 2021.  

Alkujaan vammaisneuvoston aloitteesta osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto päätti kesäkuussa 2020 nimetä työryhmän Lahden kaupungin vammaispoliittisen ohjelman päivitykseen. Työryhmässä on jäseniä kaupungin palvelualueilta, vammaisneuvostosta, vanhusneuvostosta, LINK Lahden järjestökeskus ry:stä, Lahden seurakuntayhtymästä sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.  

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päättää Lahden kaupungin vammaispoliittisesta ohjelmasta vuosille 2021–2024 kokouksessaan 24.11.2021. Esityslistalla on lisäksi muun muassa seuraavat asiat:
– Valtuustoaloite vapaan kentän taiteilijoiden tukemisesta koronakriisin yli
– Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1.-30.9.2021
– Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakuntaan tiedoksi tuotavat viranhaltijapäätökset
– Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n avustushakemus Lahden Klubitalon toimintaan vuodelle 2022.  

Lisätiedot 

Lahden kaupunki, Sivistyspalvelut 
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut
erityisasiantuntija Päivi Pitkänen, puh. 044 482 0590
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574 

Linkki Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksen 24.11.2021 esityslistaan