Hyppää sisältöön

Lahden kaupunginhallitus käsittelee Lahti Energia Oy:n tasejärjestelyä ja KOKO Lahti Oy:n toiminta-avustusta

Kaupunginhallitus kokoontuu 14. marraskuuta. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle Lahti Energiaa koskevaa 60 miljoonan euron tasejärjestelyä ja KOKO Lahti Oy:lle 1,255 miljoonan euron toiminta-avustusta. 

Kaupungin ja sen omistaman konserniyhtiön välisellä järjestelyllä tuetaan Lahti Energian kilpailukykyä sekä pitkäjänteisen toiminnan ja investointien kehittämistä. Järjestelyn avulla Lahti Energia Oy:n investointikyky päästöttömiin energiaratkaisuihin kasvaa. 

Tasejärjestelyssä Lahden kaupungin pääomalaina Lahti Energialle muutetaan käytännössä pääomasijoitukseksi. Tällöin lisättäisiin kaupungin budjettiin 60 miljoonaa euroa tilille arvopaperit ja osuudet. Lisäksi ehdotetaan, että summa siirretään Lahti Energialle sijoitetun vapaan pääoman rahastosijoitukseksi. Järjestelyllä ei ole vaikutusta kaupungin kassaan tai lainamäärään, mutta se heikentää kaupungin tulosta vuosina 2023–2031. 

Ratkaisu on ensimmäinen vaihe Lahti Energian pitkäaikaista rahoituksen uudelleen järjestelyä. Lahden kaupungin yhtiökohtainen omistajastrategia määrittää tulevaisuudessa yhtiön rahoituksen.  

Lahti Energian kassavirta ei nykytasolla ole riittävä uusien investointien toteuttamiseen, ja yhtiön osingonmaksukyky on lähivuosina vähäinen. Tilanteeseen vaikuttaa erityisesti Kymijärvi II- ja Kymijärvi III -voimaloiden rakentamiseen otettujen lainojen maksuaikataulu ja lainaehdot. 

Lahti Energialla on Lahden kaupungilta 60 miljoonan pääomalaina, josta se maksaa korkoja kaupungille esimerkiksi ensi vuonna 3,6 miljoonaa euroa. Järjestelyn kokonaiskustannus kaupungille järjestelystä on 34 miljoonaa euroa vuosien 2023–2031 aikana. Lahden kaupunki on rahoittanut Lahti Energia Oy:n toimintaa useilla eri aikoina annetuilla lainoilla. 

KOKO Lahti Oy:lle 1,255 miljoonan euron toiminta-avustus 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntää KOKO Lahti Oy:lle 1,255 milj. euron toiminta-avustuksen kulttuuritoimintaan. Koronavuodet leikkasivat kulttuuritapahtumien määrää ja kävijöitä neljäsosaan normaalista. Avustuksella varmistetaan toiminnan jatkuvuutta.  

Kaupungin elinvoiman ja houkuttavuuden kannalta on tärkeää, että kaupungissa on vireää ja monipuolista kulttuuritarjontaa. KOKO Lahti Oy järjestää ja mahdollistaa monipuolista kulttuuritarjontaa laajalle kohderyhmälle Sibeliustalossa. Vuonna 2022 ennakoidaan järjestettävän yli 80 tapahtumaa yli 40 000 kävijälle.  

KOKO Lahti Oy:llä ja sen järjestämillä Sibeliustalon kulttuuritapahtumilla on merkittävä vaikutus alueen yrittäjiin ja yrityksiin. Vuonna 2019 KOKO Lahti Oy järjesti 113 erilaista kulttuuritapahtumaa Sibeliustalossa, joissa kävi yli 80 000 kävijää. KOKO Lahden tapahtumatalojen kaikkien tapahtumien aluetaloudellisten vaikutusten arvioitiin olevan 49 miljoonaa euroa ja niiden arvioitiin työllistävän lähes 700 henkilötyövuotta suoraan ja välillisesti.  

Kulttuurituotantojen kannattavuuteen vaikuttavat erityisesti tuotantokustannukset ja tilavuokrat. KOKO Lahti Oy maksaa Sibeliustalosta vuokraa kaupungille vuonna 2022 yli 1,6 milj. euroa. KOKO Lahti Oy on esittänyt kaupungille kulttuurituotantoihin liittyvän vuokra- ja tuotantotuen kasvattamista vuodelle 2022. Vuoden 2022 talousarvioon vuokratukea sisältyy 900 000 euroa.  

Vuodet 2023 ja 2024 näyttävät, palaako tapahtuma-ala koronaa edeltäneelle kasvu-uralle. Useiden sopeuttamistoimenpiteiden sekä valtion ja kaupunkikonsernin tukien avulla yhtiöllä on mahdollisuus kehittää toimintaansa. 

Päätösvalmistelu on tehnyt avustuksesta valtiontukitarkastelun, eikä avustuksen antamiselle ole esteitä.  

KOKO Lahti Oy on perustettu 2017, kun Sibeliustalo Oy ja Lahden Messut Oy fuusioitiin. Yhtiön viisivuotinen tervehdyttämisohjelma toteutui suunnitelman mukaisesti, kunnes maaliskuussa 2020 korona pysäytti ja sulki tapahtuma-alan.

Esityslista