Hyppää sisältöön

Lahden kaupunki haluaisi toimilupajärjestelmän sähköpotkulautayrityksille

Jos kunnat voisivat kilpailuttaa toimiluvat, sähköpotkulaudoista aiheutuvia kustannuksia ja ongelmia voisi hallita paremmin. Asiaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 27.3.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää kunnilta kannanottoa sähköpotkulautailua ja mikroliikkumista käsittelevään arviomuistioon. Muistiossa esitetään ratkaisuvaihtoehtoja sähköpotkulautailusta koituviin tunnistettuihin ongelmiin ja arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia.

Lahden kaupunki pitää sähköpotkulautayritysten toimilupajärjestelmää tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena. Kaupungin kanta on, että arviomuistiossa esitetty toimilupajärjestelmä olisi vaikuttavin keino hillitä sähköpotkulautailusta ja mikroliikkumisesta aiheutuvia ongelmia ja kustannuksia. Kustannuksia tulee esimerkiksi kunnossapidosta, pysäköintipaikkojen järjestämisestä ja liikenteenohjauslaitteiden asentamisesta.

Toimilupajärjestelmästä pitäisi aloittaa nopealla aikataululla lakikokeilu. Useat muut kaupungit ja kunnat, mm. Helsinki, Turku ja Oulu, ovat toimilupajärjestelmän kannalla. Nykyisin kunnilla ei ole mahdollisuutta esittää palveluntarjoajille määräyksiä, vaan esimerkiksi turvallisuuden parantamiseksi välttämättömät toimenpiteet perustuvat pääosin sopimuksiin yritysten kanssa.

Lahden lausunto poikkeaa liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiosta. Ministeriö ei pidä toimilupajärjestelmää tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisena, koska vastaava vaikutus voidaan saavuttaa muilla toimenpiteillä kuin elinkeinonvapauden rajoittamisella.

Lahden kaupungin kanta on, että muistiossa esitetyt ratkaisut, kuten liikenteenohjauksen tehostaminen, sähköpotkulautailun liikennesääntöjen tarkentaminen ja virheellisesti pysäköityjen sähköpotkulautojen siirtämisen helpottaminen ovat kaikki kannatettavia keinoja, mutta ne eivät ole tarpeeksi vaikuttavia.

Promillerajan (0,5) asettaminen on myös kannatettavaa kaikille kulkuneuvoille, riippumatta niiden tyypistä tai käyttövoimasta.

Kaupunginhallituksen kokouksen 27.3. esityslista.