Hyppää sisältöön

Lahden kaupunki sai avustusta kahteen kävelyn ja pyöräilyn hankkeeseen

Lahti sai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avustusta kahteen kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantavaan hankkeeseen. Toteutettavat hankkeet ovat Radiomäellä ja Ranta-Kartanossa.
Kuva Ranta-Kartanon väylästä

Traficom jakaa noin 8,3 miljoona euroa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustuksina vuonna 2023. Lahteen tästä potista saatiin kotiutettua 873 550 euroa eli hieman yli 10 % koko avustuspotista. Avustuksella rakennetaan jalkakäytävä Radiomäenkadulle ja kehitetään Ranta-Kartanon puistoväylän eteläosaa. Molemmat hankkeet on tavoitteena toteuttaa vuonna 2024 ja valtionavustus kattaa puolet hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Jalkakäytävä Radiomäen laelle

Radiomäenkadun eteläpuolelle rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä nykyisen jalkakäytävän jatkoksi. Radiomäenkadulta on puuttunut jalkakäytävä Radiomäen laella. Uuden väylän pituus on noin 250 metriä, ja se jatkuu ulkoilureittinä pysäköintialueelta eteenpäin.

Jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi kadulle rakennetaan myös kaksi uutta korotettua suojatietä uuden jalkakäytävän molempiin päihin. Radiomäenkatu on kapea, joten uuden jalkakäytävän kohdalta täytyy kaataa puita.

Kapea katu ei mahdollista pyöräilijöille omaa väylää. Ajoneuvoliikenteen matalan nopeusrajoituksen, vähäisen määrän ja rauhallisen liikenneympäristön vuoksi pyöräilijät ohjataan ajoradalle. Pyöräpysäköinti toteutetaan jalkakäytävän varteen puistoalueen puolelle. Radiomäenkadulle rakennetaan kaksi ajoradan kavennusta, joissa 5 metrin levyinen ajorata kavennetaan noin 3,5 metrin levyiseksi. Avustus kattaa hankkeesta 123 550 euroa.

Ranta-Kartanoon vehreä puistoväylä

Ranta-Kartanon keskialueelle rakennetaan vehreä ja viihtyisä puistoväylä, jossa on omat väylät kävelijöille ja pyöräilijöille. Tässä vaiheessa rakennetaan puistoväylästä eteläosa jo rakentuneiden kortteleiden rinnalle.

Pyörätie jatkaa keskustan läpi kulkevaa pyöräilyn pääreittiä ja se rakennetaan 3 metrin levyisenä. Pyörätie erottuu myös päällysteen punaisella värillä. Jalankululle rakennetaan 3,5 metriä leveä väylä. Pyöräilyn ja jalankulun risteämiskohtiin rakennetaan pyörätien ylittävät suojatiet turvallisuuden parantamiseksi.

Viheralueet erottavat eri kulkutapojen väylät toisistaan. Viherrakentamisella saadaan kävelyn ja pyöräilyn reitit kaartumaan loivasti nykyisen suoran yhteyden sijaan. Jalankulkualueille sijoitetaan asukkaiden toiveiden mukaisesti penkkejä ja penkkiryhmiä. Korkeatasoisemmat levähdyspaikat tehdään myöhemmin toteutettavien pergoloiden avulla. Hulevesien johtamisessa ja käsittelyssä hyödynnetään alueen korkeuseroa keskustasta Pikku-Vesijärvelle. Korttelien välisten puistojen rakentamisella hanke kytketään nykyisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin Fellmaninpuiston ja Kisapuiston suuntiin. Avustus kattaa hankkeesta 750 000 euroa.