Hyppää sisältöön

Lahden kaupunki selvittää kesätyösetelien tarjoamista kaikille 9-luokkalaisille

Selvityksen kohteena on myös kesätyösetelikäytännön laajentaminen koko maakunnan 9-luokkalaisille.

Kaupungin elinvoima- ja työllisyyspalvelut kartoittaa, voidaanko yhdessä muiden kuntien, elinkeinoelämän, järjestöjen, yritysten, kouluttajien ja rahoittajien kanssa tarjota kesätyöseteleitä kaikille 9-luokkalaisille Lahden seudulla. Lähivuosina Päijät-Hämeessä kyseisten ikäluokkien koko on noin 2 200 opiskelijaa, joista Lahdessa asuu 1 250–1 300 nuorta ikäluokkaa kohden.

Lahti 2030 – tehty kestäväksi -strategiassa Lahden kaupunki on sitoutunut työllisyyden positiiviseen kehitykseen ja nuorten osallisuuden kokemusten paranemiseen. Tärkeä työkalu näiden tavoitteiden saavuttamisessa on kesätyöseteli.

Kuluneena kesänä Lahden kaupunki jakoi 600 kappaletta 300 euron arvoisia kesätyöseteleitä vuosina 2005–2007 syntyneille lahtelaisille nuorille. Seteleiden avulla helpotetaan nuorten omatoimista työllistymistä kesälomakuukausien aikana.

Toiveena mahdollisuus harjoittelupaikkaan

Kunnilta, elinkeinoelämältä ja kouluttajilta selvitetään, ovatko organisaatiot halukkaita osallistumaan kesätyöseteli-kampanjan laajentamiseen rahoituksen kautta ja voidaanko varmistaa riittävä määrä 9-luokkalaisille soveltuvia kesätyöpaikkoja.

Työpaikkaa tarjoavia toimijoita pyritään aktivoimaan niin, että kesätyöseteliin oikeutetuilla on aito mahdollisuus löytää myös harjoittelupaikka. Kampanjaan tarvitaan mahdollisimman paljon työnantajia, jotta nuorille voidaan tarjota riittävästi turvallisia harjoittelupaikkoja.

Vuoden 2023 kesätyösetelimalli tulee elinvoima- ja työllisuusjaoston käsittelyyn loka–marraskuussa.