Hyppää sisältöön

Lahden kaupunki tukee Eurooppatie E16 -hanketta

Kaupunginhallituksen päätettäväksi esitetään, että Lahti osallistuu Eurooppatie 16 (E16) -hankkeeseen yhdessä tien varren toimijoiden kanssa. Yhteishankkeen tavoitteena on merkitä kahden sataman välinen tieyhteys Raumalta Tampereen, Lahden ja Kouvolan kautta Kotkaan Eurooppatien-merkinnällä E16.

Rauman kaupunki on pyytänyt osallistumaan Eurooppatie 16 (E16) -yhteishankkeeseen Lahden lisäksi Tampereen, Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntien liitot. E16 Suomen osuuden pituus on noin 400 kilometriä.

Yhteys on jatkoa Pohjois-Irlannista alkavalle Englannin, Norjan ja Ruotsin kautta kulkevalle E16-tielle. Lahdessa merkintä tulisi valtatielle 12 ja sille opastaville teille. Kaupungille ja Uudenmaan ELY-keskukselle aiheutuu kustannuksia viitoituksen täydentämisestä.

Suunniteltu reitti muodostaa yhteyden kahden huoltovarmuuden kannalta merkittävän sataman välille, Kotka/Hamina – Rauma. Lisäksi useat puolustusvoimien yksiköt sijaitsevat yhteyden välittömässä läheisyydessä. E16-tie muodostaa perustaa tiivistyvälle pohjoismaiselle yhteistyölle ja mahdollistaa muun muassa yhteisiä matkailuteemoja, kuten esimerkiksi talviurheiluteeman Oslo/Holmenkollen-Falun-Lahti/Salpausselkä. Perusteluissa todetaan myös, että tien vaikutuspiirissä olevilla kunnilla ja alueilla on jo nyt vireillä merkittäviä kiertotalouden, vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen hankkeita.

E16-status tukisi myös Lahden ja Päijät-Hämeen edunvalvontatavoitteita nykyisen valtatie 12 tieyhteyden parantamiseen liittyen.

Rauman kaupunki toimittaa esityksen liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään kuluvan vuoden syksyllä. Ministeriön päätöksellä E16 jatke Suomen puolelle etenee Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmän käsittelyyn syksyllä 2024.

Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistäviä ja maiden rajat ylittäviä kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä. E-tieverkostoon on mahdollista tehdä muutoksia ja jokainen ehdotettu muutos käsitellään YK:n alaisen Euroopan talouskomissio ECE:n tieliikenteen työryhmässä.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, p. 040 595 4543

Kaupunginhallituksen kokouksen 2.10.2023 esityslista Dynasty-verkkopalvelussa