Hyppää sisältöön

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin ehdotus kommentoitavana

Päijät-Hämeen liitto asettaa yhdessä alueen kuntien kanssa Lahden kaupunkiseutusuunnitelman (KSS) ja Päijät-Hämeen rakennemallin ehdotuksen nähtäville kommenttien ja lausuntojen antamista varten.

Ehdotus on nähtävillä 15.3. – 13.4.2023 välisen ajan.

Valinta kolmesta vaihtoehdosta

Viime kesänä oli nähtävillä kolme vaihtoehtoista luonnosta, jotka nimettiin: XS, M ja XL. Suosituimmat vaihtoehdot jatkotarkasteluun olivat M ja XL. Niiden pohjalta muokkasimme ehdotusvaihtoehdoksi nyt nähtävillä olevan version. Sitä voisi kutsua L-malliksi. Suunnitteluratkaisultaan se on lähempänä XL-vaihtoehtoa, mutta mitoitus asutuksen ja työpaikkojen osalta on maltillisen kasvun M- ja voimakkaan kasvun XL-vaihtoehtojen välistä.

Viimeinen kommentointivaihe ennen hyväksymistä

Suunnitelmien valmistelu alkoi vuonna 2021. Päijät-Hämeen liitto, alueen kunnat ja ELY-keskukset nimesivät edustajansa suunnitteluryhmiin, jotka laativat tiiviissä yhteistyössä suunnitelmat ja nyt nähtävillä olevan ehdotuksen.

Valmisteluun osallistui suuri joukko asiantuntijoita ja päijäthämäläisiä asukkaita. Heti alkuun, vuonna 2021 järjestettiin kuntakierros maankäytöstä vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Saman vuoden kesällä asukaskysely oli avoinna verkossa ja lisäksi liiton työntekijät kiersivät kunnissa haastattelemassa asukkaita, vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita. Myös yrityskysely toteutettiin kesällä 2021 yhteistyössä elinkeinoelämän keskeisten toimijoiden kanssa. Kuntien valtuutetut ja maakuntavaltuuston jäsenet työstivät ja päättivät työn tavoitteet syksyllä 2021 kahdessa valtuustoseminaarissa.

– Saimme paljon hyviä ideoita keväällä 2022 järjestetyssä kaksipäiväisessä työpajassa, johon osallistui edustajia useista eri sidosryhmistä, kiittää aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors.

– Toivomme teiltä vielä tässä suunnittelun viimeisessä vaiheessa ennen hyväksymistä kommentteja työn viimeistelyyn, jatkaa Ahlfors.

– Kaupunkiseutusuunnitelma osoittaa kasvun suunnat Lahden kaupunkiseudulla. Se linjaa seudun kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Suunnitelma toimii pohjana seuraavalle maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukselle, josta neuvottelut valtion kanssa käynnistetään syksyllä 2023, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho.

Anna palautetta

Kommentit pyydetään ensisijaisesti antamaan ehdotussivustolla karttapalautekanavan kautta. Ellei se ole mahdollista, voi palautteen toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi 13.4.2023 klo 15 mennessä.

Saadun palautteen pohjalta tarkistamme ehdotusta ja tavoitteena on, että suunnitelmat voitaisiin hyväksyä kesäkuussa 2023. Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsittelee Päijät-Hämeen rakennemallin (Hartola, Sysmä, Padasjoki). Lahden kaupunkiseutusuunnitelman käsittelevät MAL-alueen kuntien valtuustot (Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila).

Tutustu ehdotusvaiheen aineistoihin