Hyppää sisältöön

Lahden keskustassa on paljon potentiaalia

Keskustavisio 2040 -työ aloitettiin kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan iltakoulussa 29.5. Lahti on vakiinnuttanut asemansa yliopistokaupunkina ja saanut useita mittavia yritysinvestointeja. Lahden keskustan pitää pysyä mukana muutoksissa ja sopeutua kasvavan kaupungin tarpeisiin.

Keskustavisio 2040 -työllä visioidaan, millainen Lahden keskusta on kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Miltä keskustassa näyttää, tuntuu ja mitä siellä tapahtuu.

– Lahdessa on tehty myönteistä muutosta ja sitä on toteutettu monella tasolla. Alkuvuodesta Lahti on ollut kuudenneksi muuttovoittoisin kaupunki ja Lahden vetovoima kasvaa. Seuraavaksi luomme vision, joka on lahtelainen, omaleimainen ja rohkea. Vision täytyy sytyttää kaupunkilaiset, yritykset ja muut toimijat. Me olemme tekijöitä, joten voimme toteuttaa sen, sanoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

– Haluamme tukea Lahden positiivista kehitystä myös keskustan kehittämisellä. Haluamme olla mukana kaupunkien kiristyvässä kilpailussa kärkipaikalla ja tehdä keskustasta paremman kaikille lahtelaisille ja koko Päijät-Hämeelle, sanoo suunnittelujohtaja Petri Honkanen.

Keskustavisio 2040 -työ käynnistettiin päättäjien iltakoulussa. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot futuristi Elina Hiltuselta ja tutkimusjohtaja Timo Arolta. Puheenvuoroissa korostui, että keskustojen kehittämiseen tulevat vaikuttamaan erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen, väestörakenteen muutokset ja kansainvälistyminen. Elävä kaupunkikeskusta on saavutettava eri kulkutavoilla, siellä on asukkaita ja työpaikkoja, sekä erilaisia kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluja sekä tapahtumia. Lisäksi puheenvuoroissa nousi esille wow-efektin tarve houkuttelevuuden, näkyvyyden ja muista kaupunkikeskustoista erottautumisen korostamiseksi. Lahdessa on paljon potentiaalia keskustan kehittämiseksi tiiviin kaupunkirakenteen johdosta.

Iltakoulun osallistujien mukaan Lahden keskusta tunnetaan vuonna 2040 tapahtumista, elämyksistä, taiteesta ja yliopistosta. Lahden keskusta tuntuu vuonna 2040 eläväiseltä, viihtyisältä ja iloiselta.

Keskustavisio kuvaa tulevaisuuden keskustaa

Keskustavisio on koonti Lahden ydinkeskustan tulevaisuudenkuvasta. Tavoitteena on houkutteleva ja sujuva keskusta asumiseen, asiointiin ja yrittämiseen. Viihtyisä keskusta lisää elinvoimaa ja asiakasvirtoja sekä houkuttelee Lahteen uusia asukkaita.

Keskustavisio näyttää, mihin suuntaan keskusta kasvaa ja miten Lahden vetovoimatekijät muuttavat keskustaa alueena. Keskustan tulevaisuudenkuvaan vaikuttavat muun muassa uudet asuinalueet, yritykset, palveluverkon muutokset, kulttuurikohteet ja hotellihankkeet.

Asukkaat pääsevät osallistumaan visiotyöhön syksyllä

Vuoteen 2040 ulottuvassa visiossa on paikka myös rohkeammille avauksille ja vaihtoehtoisille keskustan kehityspoluille, joiden avulla lahtelaisia, yrityksiä ja turisteja saadaan houkuteltua keskustan palveluihin entistä enemmän. Asukkaat pääsevät osallistumaan visiotyöhön syksyllä.

Keskustavisiotyön tavoitteena on luoda yhdessä kaupunkilaisten ja keskustan alueen toimijoiden kanssa kunnianhimoinen, mutta toteutuskelpoinen tavoitekuva Lahden keskustasta.

Lisätietoja