Hyppää sisältöön

Lahden kumppanuuspöydissä esillä lasten ja nuorten hyvinvointi sekä alueelliset tapahtumat

Lahden neljä alueellista kumppanuuspöytää kokoustivat pääsiäistä edeltävällä viikolla; itäinen ja eteläinen pöytä tiistaina 12.4. ja pohjoinen sekä keskusta-alueen pöytä keskiviikkona 13.4. Kokouksissa kuultiin muun muassa kouluterveyskyselyn tuloksia, maaliskuussa aloittaneen Kestävää osallisuutta Lahdessa -hankkeen esittely sekä Mukkula-Rakokivi lähiöohjelma 2020–2022 kuulumisia.

Kumppanuuspöydissä pohditaan lasten ja nuorten hyvinvointia

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen aluekoordinaattorit esittelivät kouluterveyskyselyn tuloksia kaikille pöydille. Kyselyyn vastaajat olivat 4.–5. ja 8.–9. -luokan oppilaita sekä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoita. Kysely on valtakunnallinen ja toteutetaan joka toinen vuosi. Tuloksissa oli sekä ilon että huolen aiheita. Positiivista oli muun muassa huumeiden ja päihteiden käytön vähentyminen sekä kokemus opettajien ja muiden aikuisten antamasta tuesta. Huolta aiheuttivat uupuminen ja mielenterveysongelmat sekä kokemukset häirinnästä sekä henkisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Lahden osalta tuloksista löytyy erilaisia koosteita osoitteesta Hyvinvoinnin arviointityökalut – Lahti.

Kokouksissa keskusteltiin vilkkaasti siitä, mitä kumppanuuspöydät voisivat tehdä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Lapset ja nuoret kaipaavat tiloja ja paikkoja harrastamiseen ja yhdessä olemiseen. Koronan vaikutuksesta harrastukset ovat saattaneet keskeytyä ja sosiaaliset suhteet muuttua etäopiskelun vuoksi. Eri ikäisten ihmisten kohtaamista pidetään pöydissä tärkeänä ja sitä halutaan toiminnalla edistää. Kumppanuuspöydissä syntyneitä konkreettisia ehdotuksia olivat esimerkiksi yhteisöllisyyttä lisäävät retket, tapahtumat ja keskustelut sekä koulujen vanhempaintoimikuntien kanssa tehtävä yhteistyö. Nuorten omille ideoille ja unelmille tulisi antaa tilaa sekä tarjota heille säännöllistä ja pitkäjänteistä toimintaa.

Kerro pois! -tapahtumia tulossa kaikille alueille

Kerro pois! -tapahtumat ovat kumppanuuspöytien oma toimintamalli, jossa alueen asukkaat kutsutaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista kumppanuuspöytien edustajien kanssa. Kerro pois! -keskusteluilla halutaan lisätä vuorovaikutusta ja yhteishenkeä alueilla ja niitä voidaan toteuttaa eri kohderyhmille eri paikoissa. Tänä keväänä teemoina ovat alueellisten asioitten lisäksi erityisesti kestävä liikkuminen ja kiertotalous.

Pohjoinen pöytä vie Kerro pois! -kahvilan lauantaina 23.4. klo 12–15 Mukkulan ostarille. Yhteinen Mukkula -hanke tuo huhtikuun ajaksi ostarille Kohtaamisen kontit. Hankkeen tavoitteena on yhdessä asukkaiden kanssa hahmottaa kohtaamisen mahdollisuuksia ja pohtia yhteisöllistä kaupunkitilaa ostarin julkisessa tilassa.

Itäinen pöytä järjestää Kerro pois! -keskustelun kahvien merkeissä Uudessakylässä osana Uusikylä 600 Juhlavuoden kevät! -tapahtumaa Nastola-viikolla 9.5. klo 17–19.

Eteläinen pöytä järjestää Kerro pois! -tempauksen Iloinen päivä Perhepuistossa -tapahtuman yhteydessä la 15.5. Luvassa on arkiliikkumiseen liittyvää toiminnallista asukkaiden osallistamista ja tietoa kumppanuuspöydistä. Eteläisessä pöydässä päätettiin myös tukea perhepuistossa järjestettävää puistoruokailua. Kohtaamispaikkaverkosto yhdessä Lahden kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen kanssa järjestää Launeen perhepuistossa kokeiluluontoisesti puistoruokailun lapsille 8.6., 15.6. ja 22.6.

Keskusta-alueen pöydän seuraavat Kerro pois! -kahvit tarjotaan 14.6. Marian kammarissa. Lisäksi keskustan pöydän jäsenet jalkautuvat koulujen päättäjäisviikonloppuna pe 3.6. kaupungille ja tutustuvat Walkersin ja Monon side ry:n toimintaan.

Kumppanuuspöydissä otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin

Kaikki kumppanuuspöydät esittivät yhteisen kannanottonsa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki jatkaisi osallistuvan budjetoinnin eli osbun toteuttamista osana kaupungin osallisuustyötä. Osallistuvan budjetoinnin jatkosta päätetään kaupunginvaltuustossa toukokuussa.

Eteläinen ja itäinen pöytä antoivat yhteisen lausunnon Pippo-Kujalan teollisuusalueen kaavarungosta ja asemakaavan muutoksesta alueella. Itäinen pöytä antoi lausuntonsa asemakaavanmuutosluonnoksesta Villähteen Koritien alueella.

 

Lahden kumppanuuspöydät