Hyppää sisältöön

Lahden kumppanuuspöytien jäsenistöt uudelle kaksivuotiskaudelle on valittu 

Lahden kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.6. asettaa uudet jäsenet eteläisen, itäisen, pohjoisen sekä keskustan alueen kumppanuuspöytään. Kuhunkin pöytään valittiin 15 varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet uudelle toimikaudelle 5.6.2023 – 31.5.2025.

Jäseniä haettiin alkuvuodesta avoimella haulla. Pöytiin oli yhteensä 163 hakijaa. Jokaiseen pöytään pyrittiin valitsemaan mahdollisimman monipuolinen kokoonpano eri ikäisiä ja eri taustaisia lahtelaisia. Kumppanuuspöytien jäsenistöt koostuvat asukkaista sekä alueiden yhdistysten, yhteisöjen, yritysten ja oppilaitosten edustajista. Jäseniksi valittiin lisäksi kaupungin luottamushenkilöitä ja nuorisovaltuuston jäseniä. Myös aiemmalla kaudella olleita henkilöitä valittiin mukaan toiminnan jatkuvuuden edistämiseksi. Jäsenvalinnan valmistelusta vastasi Osallisuus ja hyvinvointi -palveluyksikön edustajat.

Uuden toimintamallin testaamista

Lahden kumppanuuspöydät aloittivat toimintansa syksyllä 2021. Ensimmäisellä kaudella kumppanuuspöydissä on luotu ja testattu uutta toimintamallia, jonka tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä alueilla sekä lisätä vuoropuhelua koko kaupungissa. Pöydät ovat järjestäneet Kerro Pois! -keskustelutilaisuuksia kaikilla alueilla, osallistuneet erilaisiin tapahtumiin kumppaneina sekä järjestäneet itse avoimia asukastapahtumia, kuten Lahden syntymäpäiväjuhlat torilla ja Rakokiven kulttuuripuiston avajaiset.

Tukea ja kumppanuutta yhteisöille

Kumppanuuspöytien toiminta on epäpoliittista. Niillä ei ole päätösvaltaa, mutta ne voivat antaa lausuntoja ja ottaa kantaa alueellisesti merkittäviin päätöksiin sekä tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Lisäksi niillä on toimintarahaa, jolla ne voivat tukea yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisääviä tapahtumia ja toimintaa alueilla. Yhdistykset ja yhteisöt voivat osoittaa sähköpostitse vapaamuotoisen esityksen tapahtumakumppanuudesta pöytien koordinaattoreille ilman hakuaikaa.

Kumppanuuspöytiä koordinoivat osa-aikaiset koordinaattorit, jotka ovat pohjoisella ja eteläisellä alueella hyvinvointikoordinaattori Maikki Suhonen, itäisellä alueella osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen sekä keskustan alueella osallisuuskoordinaattori Sanna Virta.

Lisätietoja tehtävistä, toiminnasta, alueista ja jäsenistöstä

Lisätietoja