Hyppää sisältöön

Lahden Niemen satamasta viihtyisä kotisatama, Kariniemen puistoa kehitetään 

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslistalla 23.11.22: Niemen satamaan tullaan toteuttamaan rantaraitti Teivaasta Mukkulaan. Samalla satama säilytetään lahtelaisten veneilijöiden kotisatamana. Vastaus valtuustoaloitteeseen Kariniemen puistoalueen kehittämisestä ja Teboilin vuokrasopimus.
Ihmiset kävelyllä.
Lahden Niemen satama. Havainnekuva.

Vesijärven rantaan tullaan tulevina vuosina jatkamaan rantaraittia Mukkulaan saakka. Raitti kulkee Niemen sataman läpi ja on osa Niemen sataman alueelle valmisteltua yleissuunnitelmaa, jota on tehty yhdessä alueen kaavamuutoksen kanssa. 

Niemen satama sijaitsee Vesijärven rannalla Lahden keskustan pohjoispuolella.  Pohjoisosastaan alue rajautuu Mukkulan kartanon maille. Yleissuunnitelman tavoitteena on, että aluetta parannetaan vaiheittain usean vuoden aikana. 

Vanhat teollisuusalueet muuttuvat kiinnostaviksi tulevaisuuden asuinalueiksi  

Niemen sataman ympäristö muuttuu, kun UPM ja Polttimo ovat siirtämässä toimintansa muualle Lahteen ja vanhat  teollisuusrakennukset puretaan asuntorakentamisen tieltä. Niemen venesatamasta halutaan kehittää yhtenäinen ja kutsuva alue, jossa voi veneillä, virkistyä ja ulkoilla

Sataman venepaikat on tarkoitettu pääosin lahtelaisille veneilijöille. Satamassa on nyt noin 540 paikkaa moottori- ja purjeveneille sekä 72 paikkaa soutuveneille. Vierasvenepaikkoja on yhteensä 14. Siellä sijaitsevat myös mm. virkavenelaiturit, joiden kunnostus on ensimmäisiä tulevien vuosien rakennuskohteista.  

Niemen sataman pohjoisosan veneiden talvitelakointialueet on suunniteltu niin, että eteläisempi alue Kahvisaaren pengertiehen asti on kesäkaudella autojen pysäköintikäytössä ja venepaikkoina ainoastaan talvikaudella. Pohjoisin alue säilyy ympäri vuoden säilytys- ja varastoalueena. Rantaraitin ja kulkuväylän aluetta ei voi käyttää veneiden säilytykseen. 

Yleissuunnitelman yhteydessä on laadittu lähiympäristösuunnitelma, jossa on yksityiskohtaisemmin suunniteltu alueen ilmettä ja käytettäviä materiaaleja ja kalusteita.  

Sataman rakentaminen etenee vaiheittain – laiturien kunnostus toteutetaan jo vuoden 2023 aikana 

Niemen sataman kunnostus- ja muutostyöt etenevät vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu joka koskee virkavene-, hoitokalastus- ja vierasvenelaitureiden alueita, on jo käynnissä ja muutokset toteutuvat vuoden 2023 aikana. 

Rantaraitin rakentamista ja käyttöönottoa pyritään edistämään niin, että raitti saadaan käyttöön mahdollisimman pian sen jälkeen, kun raitin rakentaminen on mahdollista Polttimon ja UPM:n alueiden kautta. Satama-alueen osalta raitti on tarkoitus saada käyttöön jo tätä aiemmin.  

Vesijärven rannalla oleva Niemen teollisuus- ja satama-alue elää voimakasta muutosvaihetta. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat tuoneet Niemeen 5000 opiskelijan kampuksen. 

Kariniemen puistoalueen kehittämistä jatketaan  

Lahden kaupungille tulleessa valtuustoaloitteessa on esitetty Kariniemen puiston ja taiteilijaprofessori Olavi Lanun veistokokonaisuuden ympäristön kehittämistä alueen luontoarvot ja matkailullisen merkityksen esille tuomiseksi.  

Lahden kaupunki on huolehtinut Pikku-Vesijärven puiston kehittämisestä ja kunnostamisesta ja osa puiston yleissuunnitelman mukaisista toimenpiteistä on jo toteutettu. Pikku-Vesijärven puiston kunnostuksen lisäksi Kariniemeen on rakenteilla uudet maisemaportaat, vanhojen graniittiportaiden peruskorjaus ja ajotien ja käytävien kunnostus, joista Kariniemen puistotien ja pääkäytävien kunnostus on jo toteutettu.  

Myös luontokohteiden opastauluille luotiin uusi ilme ja ensimmäiset uudet taulut asennettiin Kariniemen puistoon ja Pikku-Vesijärven alueelle keväällä 2021.  

Maisemaportaat rakennetaan valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä parantaa huomattavasti puiston saavutettavuutta. Kaupunginmuseo on järjestänyt puistossa myös tapahtumia yhteistyössä lahtelaisten yhdistysten kanssa.   

Lisäksi Lahden osallistuvan budjetoinnin ns. osbu-rahoitusta voidaan käyttää puiston levähdyspaikkojen uusintaan ja lisäämiseen.   

Pikku-Vesijärven puiston ja Kariniemen puiston kunnostamista edistetään vaiheittain syksyn 2022-2023 aikana.  

Teboilin vuokrasopimus päättyy 

Lahden kaupunkiympäristölaukunnalle esitetään, että kaupunki ei jatka Paavolassa Citymarketin viereisellä pysäköintialueella olevan huoltoasema-alueen vuokraamista 31.12.2022 jälkeen Oy Teboil Ab:lle.  

Esityksenä on, että Oy Teboil Ab:n tulee lopettaa polttonesteiden jakelutoiminta vuokra-alueella viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä ja poistaa omaisuutensa vuokra-alueelta ja siistiä vuokra-alue luovutuskuntoon viimeistään 31.3.2023.  

Vuokrasopimusta on mahdollista olla jatkamatta mm. Venäjän aloittaman Ukrainan hyökkäyssodan aiheuttamien muuttuneiden olosuhteiden takia.  

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslista 23.11.2022