Hyppää sisältöön

Lahden nuorisopalveluiden osallistujamäärä oli ennätyslukemissa vuonna 2023

Nuorisopalveluiden toimintaan osallistui ennätykselliset 277 641 asiakasta vuonna 2023. Nuoret ovat löytäneet koronan jälkeen hyvin takaisin palvelujen pariin ja kyselyiden perusteella palveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä. Palautteista nousi esiin kavereiden kohtaamisen merkitys, tuen saaminen arjen sujuvuuteen ja kannustava ilmapiiri. Suurin osa palveluista perustuu vapaaehtoisuuteen, johon nuoret tulevat omaehtoisesti.
Nuoret pelaavat pelikonsolilla nuorisotilalla.

Lahden nuorisopalveluiden kaikkien palveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä oli vuonna 2023 yhteensä 277 641, joka oli huomattavasti vuositavoitetta (210 000) suurempi. Osallistuja- ja kävijämäärän kasvuun vaikuttaneita tekijöitä on useita. Kivimaan nuorisotila avattiin ja nuorisotilojen aukioloaikoja on yleisesti lisätty. Uusia toiminnan aloittaneita hankkeita olivat oppilaitosnuorisotyö Salpauksen kampuksilla sekä nuorisorikollisuuden ja jengiytymisen ennaltaehkäisyn hanke. Määrää nosti myös suurtapahtuma Lasten ja nuorten harrastemessut, joka järjestettiin jälleen monen vuoden tauon jälkeen.

Suunnitelmallisen tuen palveluiden (psykososiaalinen tuki Domino, etsivä nuorisotyö, jalkautuva nuorisotyö, jengityö, nuorten työ- ja valmennuspalvelut, starttivalmennus, oppivelvollisuuden tuki) asiakasmäärä, 704 nuorta, oli hieman tavoitetta korkeampi, kun tavoitteena oli tarjota palveluita 680 nuorelle vuodessa.

Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyihin saatiin yli 6000 vastausta

Asiakastyytyväisyyskyselyihin kerätään vastauksia nuorilta, sidosryhmiltä sekä vanhemmilta koko vuoden ajan. Tyytyväisyyttä mitataan arvoasteikolla 1–5. Nuorisopalveluiden kokonaistoiminnan keskiarvo asiakaspalautteissa oli 4.4, josta voidaan todeta, että palveluiden laatuun ollaan erittäin tyytyväisiä. Erityisesti suunnitelmallisen tuen palveluiden asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli erinomainen, 4.6.

Nuorisotiloilla toteutetuista kyselyistä esiin nousi erityisesti ystävät ja niiden kanssa oleminen. Useissa palautteissa korostettiin lisäksi hyviä ohjaajia ja tekemistä.

Työpajatoiminnan palautteista nousi esiin toiminnan merkityksellisyys, kannustava ja positiivinen ilmapiiri sekä töiden monipuolisuus ja kiinnostavuus.

Suunnitelmallisesti tuettujen palveluissa tärkeäksi koetaan keskusteluapu, tuki ja työkalujen saaminen arjen sujuvuuteen sekä voimavarojen ja jaksamisen parantuminen. Palvelu koetaan nopeasti saatavaksi matalankynnyksen avuksi, ja esiin nostetaan myös nuorten ymmärtäminen yksilöinä ja heidän tarpeisiin vastaamisensa.

Lahden nuorisopalveluiden toimintaa mitataan niin määrällisesti, kuin laadullisestikin. Toiminnan osallistuja- ja asiakasmääriä kirjataan eri järjestelmiin työntekijöiden toimesta, ja eri työmuodoissa teetetään vuosittain anonyymit asiakastyytyväisyyskyselyt.

Lisätietoja:

Susanna Ormaa-Perälä
Suunnittelija, Lahden kaupungin nuorisopalvelut
susanna.ormaa-perala@lahti.fi, p. 050 398 5642