Hyppää sisältöön

Lahden perheellisistä puolet asuu lapsiperheissä

Lapsiperheiden määrän lasku jatkui Suomessa vuonna 2023, ja tämä sama trendi koskee myös Lahtea. Lapsiperheiden osuus on Lahdessa lähellä maan keskitasoa.

Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä pieneni 37,5 prosenttiin

Suomessa oli vuoden 2023 lopulla lähes 1 467 000 perhettä, joissa asui runsaat 3 966 000 henkilöä. Perheiden määrä kasvoi vuoden 2022 lopusta hitusen (+0,15 %:lla eli noin 2 200 perheellä), mutta toisaalta perheissä asuvien määrä väheni noin 5 000 henkilöllä (-0,13 %). Perhetyyppejä ovat aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia, aviopari tai rekisteröity pari japrosenttiin lapsia, avopari ilman lapsia, puolisot eri sukupuolta, avopari ja lapsia, äiti ja lapsia sekä isä ja lapsia.

Koko maassa oli vuoden 2023 lopulla runsaat 550 000 lapsiperhettä, joissa asui noin 2 028 000 henkilöä. Määritelmällisesti perhe on lapsiperhe, jos siinä asuu ainakin yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheiden määrä väheni 1 800–1 900 perheellä (-0,34 %) ja lapsiperheissä asuvien määrä väheni noin 14 000 henkilöllä (-0,69 %) vuodesta 2022. Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä oli 37,5 %, ja lapsiperheissä asuvien osuus kaikista perheellisistä oli 51,1 %. Lapsiperheen keskikoko oli 3,69 henkilöä vuonna 2023.

Lahdessa lapsiperheiden osuus on lähellä maan keskitasoa

Tarkasteltaessa 12 suurinta kaupunkia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Pori, Kouvola ja Joensuu) perheissä asuvien määrä kasvoi muissa kaupungeissa paitsi Kouvolassa, Porissa, Lahdessa ja Joensuussa. Lapsiperheissä asuvien määrä kasvoi ainoastaan pääkaupunkiseudun kaupungeissa sekä Tampereella ja Turussa. Kasvu oli voimakkainta Espoossa ja vähennys Kouvolassa.

Lahdessa lapsiperheiden osuus (36,9 %) ja lapsiperheissä asuvien osuus (50 %) kaikista perheellisistä oli vuonna 2023 lähellä maan keskitasoa ja korkeampi kuin vaikkapa Tampereella, Kuopiossa ja Turussa. Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä oli korkein Espoossa (45,8 %) ja Vantaalla (43,8 %) ja matalin Kouvolassa (31,7 %) sekä Joensuussa (34,5 %). Lapsiperheen keskikoko oli korkein Oulussa (3,80 henkilöä) ja matalin Tampereella (3,49 henkilöä). Lahdessa lapsiperheen keskikoko oli 3,58 henkilöä.

Lähde:
Tilastokeskus, Perheet/12c1 – Tunnuslukuja perheistä perhetyypin mukaan alueittain, 2006–2023

Perheet

Lisätietoja