Hyppää sisältöön

Lahden peruskouluissa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa alkuvuosi 2023 on ilmoittautumisten ja hakujen aikaa

Ensimmäiselle luokalle, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ilmoittaudutaan 23.1.2023 mennessä. Vielä ehtii 19.1.2023 mennessä tehdä myös tulevien kolmasluokkalaisten A2-kielivalinnan sekä hakea 7. luokalle ja halutessaan painotettuun opetukseen 3.–6. luokalle ja 7.–9. luokalle.

Ensimmäiselle luokalle, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Vuonna 2016 syntyneiden tulevien ekaluokkalaisten tulee ilmoittautua kouluun 23.1.2023 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Hakuohjeet on toimitettu yli 1100 tulevan ekaluokkalaisen perheille, jotka väestörekisteritietojen mukaan olivat lokakuussa kirjoilla Lahdessa.

23. tammikuuta mennessä haetaan sähköisesti myös elokuussa 2023 vapautuvia varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja sekä 2–5-vuotiaiden avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan. Ensi elokuussa esikoulussa aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Tulevien kolmasluokkalaisten A2-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen

Nykyiset 2.-luokkalaiset voivat halutessaan valita valinnaisen A2-kielen sekä hakea painotettuun opetukseen 19.1.2023 mennessä. Lahden kaupungin kouluissa on mahdollista hakea 3.–6. luokalle käsityön, liikunnan, luonnontieteen ja matematiikan (luma) tai musiikin painotettuun opetukseen.

Valinnaiseksi A2-kieleksi tulevat kolmasluokkalaiset voivat koulun kielitarjonnan mukaan valita espanjan, kiinan, saksan, ranskan, ruotsin tai venäjän sekä Lahden ruotsinkielisen koulun oppilaat lisäksi suomen kielen. Koulut tekevät yhteistyötä A2-kielen opetusryhmien perustamiseksi. Mikäli kieliryhmä syntyy useamman koulun oppilaista, niin opetus toteutetaan joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.

Kaikki aloittavat englannin kielen opiskelun ensimmäisellä luokalla. Viimeistään kuudennella luokalla alkaa kaikille yhteisenä kielenä toisen kotimaisen kielen opiskelu. Osa oppilaista on voinut aloittaa toisen kotimaisen kielen A2-kielenä jo 3. luokalla.

Seiskaluokalle ja painotettuun opetukseen

Kaikki 6.-luokkalaiset hakevat yläkouluun 7. luokalle ja halutessaan painotettuun opetukseen 7.–9. luokalle 19.1.2023 mennessä. Tuleva 7.-luokkalainen voi hakea kuvataiteen, käsityön, liikunnan, luonnontieteen ja matematiikan, musiikin tai viestintätaidon painotettuun opetukseen.

Kaikkiin painotettuihin oppiaineisiin järjestetään soveltuvuuskokeet, jonne kutsutaan erillisellä sähköpostiviestillä. Oppilaan alakoulussa aloittama painotetun oppiaineen opiskelu jatkuu yläkoulussa, ellei 7. luokalle haettaessa hakulomakkeella toisin ilmoiteta.

Painotetun opetuksen opetusryhmä perustetaan, mikäli ryhmään on tulossa vähintään 16 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Ruotsin kielen kielikylpyopetus

Ruotsin kielen kaikki kielikylpyoppilaat sekä esikouluryhmä opiskelevat syksystä 2023 Lotilan koulussa. Lotilan kouluun siirtyvät myös tulevat kakkos- ja kolmasluokkalaiset kielikylpyoppilaat, jotka nyt opiskelevat Lahden ruotsinkielisen koulun tiloissa. Lahden ruotsinkielisen koulun oppilasmäärä on kasvanut siten, että syksystä 2023 koulu tarvitsee tilat omaan käyttöönsä.

Hallinnollisesti esi- ja alakoulun kielikylpyopetus on ollutkin osa Lotilan koulun toimintaa. Yläkoulun kielikylpyoppilaat opiskelevat Tiirismaan peruskoulussa yhdessä Lahden ruotsinkielisen koulun oppilaiden kanssa.

Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään, mutta haluavat saavuttaa toiminnallisen kielitaidon kummassakin kotimaisessa kielessä. Opetuksesta järjestetään osa ruotsin, osa suomen kielellä. Oppilaat valitaan kielellisiä valmiuksia mittaavalla soveltuvuuskokeella.

Kaksikielinen englanti-suomi -opetus esikoulusta yläkouluun

Laajamittaisen kaksikielisen englanti-suomi -opetuksen koko kielipolku opiskellaan Tiirismaan peruskoulussa, joka syksystä 2023 aloittaa uusissa tiloissa Paavolan kampuksella. Kaksikielisen esikoulun oppilaat valitaan kielellisiä valmiuksia mittaavalla soveltuvuuskokeella. Heiltä ei edellytetä englannin kielen taitoa. Myös ensimmäisen luokan oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen avulla.

Vuosiluokkien 2.–9. vapaille oppilaspaikoille täydennyshaku on 11.4.–12.5.2023. Vapaiden oppilaspaikkojen määrät julkaistaan hakuajan alkaessa ja soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuspalvelut
– palveluohjaus, ark. klo 9.00–14.00, p. 03 818 1054
– palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, puh. 044 769 8639
Perusopetuspalvelut
– kielivalinnoista lisätietoja saa koulujen rehtoreilta
– painotetusta opetuksesta lisätietoja antavat painotettua opetusta tarjoavien koulujen rehtorit
– opetuksen suunnittelija Petra Larvus, puh. 044 482 0790
– opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén, 044 716 1328

www.lahti.fi > Kasvatus ja koulutus > varhaiskasvatus ja esiopetus tai perusopetus
Kaksikielinen opetus, englanti-suomi, ruotsi-suomi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFO HAKUAJOISTA

  • Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, 2–5-vuotiaiden avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan sekä ekaluokalle 23.1.2023 mennessä.
  • A2-kielivalinta ja hakeminen 7. luokalle sekä mahdollisesti painotettuun opetukseen 3.–6. luokalle ja 7.–9. luokalle 19.1.2023 klo 15 mennessä. Kaikkiin painotettuihin oppiaineisiin järjestetään soveltuvuuskokeet.
  • Koululaisten iltapäivätoimintaan 3.–21.4.2023
  • Laajamittaisen kaksikielisen englanti-suomi -opetuksen 2.–9. -luokkien vapaille oppilaspaikoille täydennyshaku 11.4.–12.5.2023