Hyppää sisältöön

Lahden perusopetuksessa rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Tulevaisuudessa tarvitsemme kykyä sopeutua muutoksiin ja toimia uudenlaisissa ympäristöissä. Riittävä yleissivistys varmistaa, että osaamme muodostaa itse omat mielipiteemme. Peruskoululaiset saavat myös valmiuksia, jotka edistävät myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.

Lahden perusopetuksessa lähtökohtana on, että hyvinvoivasta ja laaja-alaisesti osaavasta lapsesta ja nuoresta kasvaa omat vahvuutensa tunnistava aikuinen. Tässä tiekarttana kouluilla toimii Lahden oma kehittämisohjelma, joka toteuttaa opetussuunnitelmaa kertoo opetuksen palvelupäällikkö Johanna Strömberg.
– Kaupungin peruskouluissa kehitysteemat ovat yhteiset ja etenevät samanaikaisesti. Tämä edistää koulujen toimintakulttuurin kehittämistä ja aikaansaa vaikuttavuutta.

Vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuuden tähtitaito

Aktiivisesti osallistuva oppilas voi vaikuttaa koulunsa arkeen ja omaan hyvinvointiinsa. Taitoja harjoitellaan osana oppiaineiden opiskelua ja koulupäivään kuuluvissa arjen tilanteissa.
– Me opimme toinen toisiltamme ja yhdessä tekemällä. Siksi me kannustamme peruskoululaisia osallistumaan myös kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioiden kehittämiseen, kertoo opetuksen palvelupäällikkö Johanna Strömberg.

Tänä lukuvuonna kaupungin kaikilla peruskouluilla monialaisen oppimiskokonaisuuden teemana on hyvinvoiva lapsi ja nuori Lahdessa. Toteutusten aika on lokakuussa.
– Myös peruskoululaisten skididialogit ovat jatkuneet. Kaupungin peruskoululaisten Skididialogi on Erätauko-keskusteluun pohjaava, lapsille ja nuorille suunnattu rakentavan keskustelun työkalu. Skididialogissa lapset ja nuoret – niin hiljaisemmat kuin kovaäänisetkin – saavat tuoda esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan ajankohtaisista asioista.

Oppimisympäristönä on koko kaupunki

Strömberg korostaa, että oppimista tapahtuu niin koulussa, kotona, kavereiden kanssa kuin harrastusten parissa.
– Digitaalisuus auttaa opetuksessa, oppimisessa ja tiedonhaussa ja myös yhdistää ihmisiä.

Lahti on mukana kehittämässä kansallista digitaalista DigiOne -palvelualustaa, joka kokoaa kaikki koulutuksessa ja oppimisessa tarvittavat palvelut yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Lahden pilottikouluja ovat Kasakkamäen, Kivimaan, Kärpäsen ja Lähteen peruskoulut, jotka pääsevät hiomaan tulevia palveluita. Perusopetuksen ja lukion uudet digipalvelut otetaan käyttöön 2024.

Välittävät aikuiset lasten ja nuorten tukena

Lapsen ja nuoren elämässä pitää olla aikuisia, jotka auttavat häntä tunnistamaan omat vahvuutensa ja löytämään itselleen parhaan tavan oppia. Strömberg painottaa, että oppilaiden kanssa toimivat aikuiset suunnittelevat ja tekevät työtä moniammatillisesti yhdessä.
– Lukuvuoden aikana kaikilla kouluilla harjoitellaan erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja. On tärkeä saada tukea, kannustusta ja palautetta. Yläkouluissa kerran kuukaudessa toteutettavat tutut luokanohjaajatunnit ovat myös tärkeä väylä ajatusten vaihtoon ja keskusteluun.

Lahden perusopetuksen kehittämisohjelma

Lahden perusopetuksen kehittämisohjelma rakentuu neljän teeman ympärille: johtaminen, Lahti oppimisympäristönä, oppimisen tuki ja pedagogiikka.
– Keväällä valmistunutta ohjelmaa on käsitelty rehtoreiden ja opetushenkilöstön kanssa. Opettajien työn tukena toimivat koulukohtaiset sekä kaupunkitasoiset kehittäjä- ja tutoropettajat. Käytettävissä on myös erilaista tukimateriaalia, muun muassa YouTube-video.
– Huoltajat pääsevät tutustumaan lapsen koulun toimintaan sekä perusopetuksen yhteisiin juttuihin esimerkiksi vanhempainilloissa, Strömberg lupaa.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Perusopetuspalvelut
opetuksen palvelupäällikkö, Johanna Strömberg, 044 416 3159

Linkki videoon Lahden perusopetuksen kehittämisohjelma