Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta 1.6.2023

Jätelautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Jätelautakunta hyväksyi Lahden seudun jätehuoltomääräyksiin muutoksen, jonka mukaan ilmoitus yhteisitä jäteastiasta tehdään jatkossa kaikkien jätelajien osalta koko toimialueelta Salpakierrolle 1.7.2023 alkaen. Lautakunta hyväksyi myös muutoksen, jonka mukaan Lahden keskustan alueella, joka on esitetty määräyksien liitteessä, käsin siirrettävien jäteastioiden jätteenkuljetus biojätteen, kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksien osalta alkaa Salpakierron järjestämänä 1.8.2023 alkaen.

Jätelautakunta hyväksyi Lahden seudun jätetaksan tekstiosuuden ja hintaliitteiden uudet hinnat. Jätetaksassa määrätään Salpakierto Oy:n kilpailuttaman jätteenkuljetuksen ja kunnan vastuulle kuuluvan jätteen käsittelyn hinnoittelun periaatteista ja hinnoista. Jätelain muutoksen takia biojätteen, kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksien erilliskeräykset siirtyvät Salpakierron järjestämäksi jätelajeittain porrastettuna 1.8.2023-1.3.2024 välisenä aikana.

Lisäksi jätetaksaan hyväksyttiin esitetty korotus Asikkalan Aurinkovuoren Vesi Oy:n saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottohintoihin.

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa tulevat voimaan 1.7.2023.

 

Lisätiedot:  jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p. 044 416 3634