Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta 14.10.2021

Jätelautakunta päätti biojätteen erilliskeräyskokeilun jatkamisesta Lahden omakotitaloasukkaille 18.7.2024 asti. Uusi hinnasto on voimassa 1.1.2022 alkaen.

Biojätteen erilliskeräyskokeilu

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee 1.7.2024 alkaen kaikkiin kiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa säädetään jäteasetuksessa. Lahden seudun jätelautakunnan alueella yli 10 000 asukkaan taajamia ovat Lahden ja Heinolan keskustaajamat sekä Nastolan kirkonkylä. Biojätteen kuljetukset siirtyvät Salpakierto Oy:n kilpailuttamaksi viimeistään 19.7.2024 välisenä aikana. Biojätteen erilliskeräilyn toteuttaminen edellyttää uusien asukkaalle kustannustehokkaiden keräysratkaisujen kehittämistä täydentämään biojätteen keräysmallia.

Salpakierto on toteuttanut 1.6.2020 – 31.12.2021 biojätteen erilliskeräyskokeilun Lahden kaupungin alueella.

Biojätteen erilliskeräyskokeilun jatkaminen

Kokeilua jatketaan 1.1.2022 – 18.7.2024. Toisessa vaiheessa on tarkoitus selvittää uuden keräystavan vaikutuksia kuljettajien työergonomiaan, lajitteluaktiivisuuteen pidemmällä aikavälillä ja tehostetun neuvonnan vaikutuksia. Kokeilun toisessa vaiheessa on tarkoitus laajentaa hanketta uusille asiakkaille nykyisillä hankealueilla. Laajentamisella selvitetään palvelun todellisesta keräystehokkuutta. Jätelautakunta hyväksyi kokeilun jätetaksan mukaisen hinnaston. Asialista

Lisätietoja: Jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä p. 044 416 3634 jatelautakunta@lahti.fi