Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta 18.4.2024

Lahden seudun jätelautakunta päätti kokouksessaan, että saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvitys lähetetään lausunnoille ja asetetaan kuultavaksi. Jätelautakunta päätti asiat pöytäkirjan mukaisesti.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus tulee jätelain mukaan järjestää ensisijaisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kuljetus voidaan järjestää kiinteistön haltijan kilpailuttamana, jos jätelain 37§ 1 momentin ehdot täyttyvät. Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvityksessä on selvitetty täyttyvätkö jätelain 37§ 1 momentin edellytykset kiinteistönhalijan järjestämälle jätteenkuljetukselle vai siirrytäänkö kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen. Selvityksen mukaan jätelain ehdot kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyty. Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksessa tulee siirtyä kunnan eli Salpakierto Oy:n järjestämään kuljetukseen koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella: Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella ja Pukkilassa.

Lahden seudun jätelautakunta varaa mahdollisuuden esittää mielipide saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä kaikille henkilöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille. Kuulutusmateriaali on julkisesti nähtävillä 22.4.2024-10.5.2024 Lahden seudun jätelautakunnan kuntien tietoverkoissa.

Lahden seudun jätelautakunta päättää saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä lausunto- ja kuulutuskierroksen jälkeen myöhemmin vuoden 2024 aikana. Päätös koskee koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialuetta. Salpakierto Oy:n kilpailuttamat kuljetukset voivat alkaa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksenteosta.

Lisätiedot:

jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p. 044 416 3634

jätehuollon asiantuntija Satu Orho, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p.050 559 4201