Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta 2.6.2022

Jätelautakunta päätti lähettää ehdotuksen jätehuoltomääräyksiksi lausunnolle ja kuultavaksi. Määräyksissä erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat ja energiajätteen keräyksestä luovutaan asteittain. Lisäksi jätelautakunta päätti jätetaksan valmistelun periaatteista.

Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa tulee päivittää jätelain ja -asetuksen uudistuksen ja tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden takia. Lahden seudun jätelautakunnan alueella tämä tarkoittaa pakollista biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasi pakkausjätteen sekä metallin erilliskeräystä taajama-alueilla yli viiden huoneiston kiinteistöillä ja pakollista biojätteen keräystä kaikilla kiinteistöillä Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajaman alueella. Jatkossa em. jätelajien kuljetuksen kilpailuttaa Salpakierto.

Lisäksi esitetään energiajätteen keräyksestä luopumista asteittain jätehuollon painopisteen siirtämiseksi energiahyödyntämisestä jätteiden erilliskeräykseen ja sitä kautta jätteiden kierrätysasteen nostamiseen.

Jätetaksan valmistelun periaatteiksi hyväksyttiin bio- ja pakkausjätteen kuljetuksen hinnoitteluun vyöhykehinnoittelua. Lisäksi biojätteen erilliskeräyskokeilusta luovutaan, kun biojätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi kaikille kiinteistöille 1.7.2024, koska hallinnolliset kustannukset nousevat liian suuriksi. Pakkausjätteiden osalta monilokerokeräystä tullaan tarjoamaan, kun lainsäädännön mukaiset kuljetukset on saatu alueella käynnistettyä.

Asiat päätettiin asialistan mukaisesti.

Lisätiedot

Jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, p. 044 416 3634, jatelautakunta@lahti.fi

Lue lisää aiheesta