Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta 29.9.2022

Jätelautakunta päätti lähettää seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmäselvityksen lausunnoille ja kuultavaksi.

Kuljetusjärjestelmäselvityksessä on tarkasteltu, täytyvätkö jätelain 37§ 1 momentin ehdot kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle. Selvitys koskee alueita, joissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus: Asikkala, Hollola, Lahti, Myrskylä, Padasjoki, Pukkila, Heinolan taajama-alue ja Orimattila pois lukien Orimattilan Artjärvi.

Jätelain mukaan sekalaisen jätteen kuljetus tulee järjestää ensisijaisesti kunnan toimesta. Jätteenkuljetus voidaan järjestää myös kiinteistön haltijan kilpailuttamana, jos jätelain ehdot täyttyvät. Selvityksen mukaan jätelain ehdot eivät täyty ja tulee siirtyä Salpakierto Oy:n kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen.

Samassa kokouksessa esiteltiin jätelautakunnalle jätteenkuljetukseen liittymisen astetta jätelautakunnan toimialueella vuodelta 2021. Jätteenkuljetukseen oli liittynyt keskimäärin 72 % kiinteistöistä, joilla sijaitseva rakennus on tarkoitettu vakituiseen asumiseen tai on vapaa-ajan rakennus. Jätteenkuljetukseen liittymättömiä kiinteistöjä oli eniten haja-asutusalueella ja kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin Kärkölän veden esittämä 18 %:n korotus saostus ja umpisäiliölietteen vastaanottomaksuihin kustannusnousun kattamiseksi sekä tulevien investointien mahdollistamiseksi. Vastaanottomaksu on esitetty jätetaksan liitteessä 4. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.11.2022 alkaen.

Asiat päätettiin asialistan mukaisesti.

Lisätiedot

jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p. 044 416 3634

Lue lisää kuljetusjärjestelmäselvityksestä.