Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta 30.3.2023

Kaikki lautakunnan jäsenet olivat paikalla paitsi jäsenet Soile Sauranen, Saara Laatta, Juha Viitanen, Harri Niemi, Jarmo Ruuth, Olavi Lahtinen ja Tuomo Riihilahti. Jarmo Ruuthin sijaan paikalla oli varajäsen Sami Saarinen.

Ennen kokouksen alkua lautakunta kuuli Salpakierto Oy:n asiantuntijaa Toni Kranttilaa.

Asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

Jätelautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen jätehuoltomääräyksiksi jatkovalmisteluja varten. Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi asetetaan julkisesti nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten. Ehdotuksessa jätehuoltomääräyksiksi esitettiin, että ilmoitus yhteisestä seka- ja energiajäteastiasta tehdään jatkossa kaikilta alueilta Salpakierto Oy:lle 1.7.2023 alkaen. Lisäksi ehdotuksessa jätehuoltomääräyksiksi esitettiin Lahden keskustan alueen käsin siirrettävien jäteastioiden jätteenkuljetus biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksien sekä metallijätteen osalta aloitettavaksi Salpakierto Oy:n järjestämänä 1.8.2023 alkaen. Tällä hetkellä voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkaisivat Salpakierron hoitamana koko toimialueella yhtä aikaa jätelajeittain porrastettuna 1.8.2023-1.3.2024 välisenä aikana. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä kokouksessaan 1.6.2023. Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.7.2023.

Lisätiedot: jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p. 044 416 3634