Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta käsittelee jätehuoltomääräyksiin ehdotettuja muutoksia

Jätelautakunta käsittelee muutosehdotuksia kokouksessaan 30.3.2023. Jätelautakunnalle esitetään, että ehdotus jätehuoltomääräyksiksi hyväksytään jatkovalmistelua varten ja asetetaan julkisesti nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten.

Jätelautakunnalle esitetään, että Lahden keskustan alueen käsin siirrettävien jäteastioiden jätteenkuljetus biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksien sekä metallijätteen osalta aloitetaan 1.8.2023 alkaen Salpakierto Oy:n järjestämänä. Alue, jota muutos koskisi, on esitetty ehdotuksessa karttarajauksella. Tällä hetkellä voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkaisivat Salpakierron hoitamana koko toimialueella yhtä aikaa jätelajeittain porrastettuna 1.8.2023-1.3.2024 välisenä aikana.

Lisäksi ehdotuksessa jätehuoltomääräyksiksi esitetään, että ilmoitus yhteisestä seka- ja energiajäteastiasta tehdään jatkossa kaikilta alueilta Salpakierto Oy:lle 1.7.2023 alkaen.

Jätehuoltomääräykset päätetään myöhemmin jätelautakunnan kokouksessa 1.6.2023 ja ne tulevat voimaan 1.7.2023.

Jätelautakunnan 30.3.2023 kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu verkkosivuilla.

Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.

 

Lisätiedot: jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p. 044 416 3634