Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta käsittelee jätehuoltomääräyksiin ja taksaan esitettyjä muutoksia

Lahden seudun jätelautakunta päättää 6.6.2024 kokouksessaan jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta, jotka tulevat voimaan 1.7.2024. Kokouksen esityslista on luettavissa Dynasty-verkkopalvelussa.

Energiajätteen erilliskeräys kielletään

Energiajätteen erilliskeräystä esitetään kiellettäväksi 1.7.2024 alkaen kunnan vastuu jätehuollossa eli asumisen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kotinoudossa. Asukkaiden lajittelun ja lajitteluneuvonnan kannalta on selkeintä, että energiajätteen erilliskeräys tosiasiallisesti loppuu 1.7.2024, kun energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyy.

Energiajätteen erilliskeräyksen kieltäminen ei vaikuta yritysten jätehuoltoon, joten yritysten energiajätteen erilliskeräys on edelleen mahdollista.

Jäteastioiden tyhjennysväleihin muutoksia

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä, jotka kuuluvat hyötyjätteiden pakollisen erilliskeräyksen piiriin, muovi- ja kartonkipakkausten jäteastioiden pisin tyhjennysväli on jatkossa 8 viikkoa, sekä metalli- ja lasipakkausten pisin tyhjennysväli 24 viikkoa. Mikäli pakkausjäteastian tilaa vapaaehtoisesti eli kiinteistö ei kuulu hyötyjätteiden pakollisen erilliskeräyksen piiriin, pisin tyhjennysväli kaikille pakkausjäteastioille on 24 viikkoa.

Sekajätteen maksimityhjennysvälin lyhentämiselle 12 viikkoon ei ole tarvetta, joten pisimmän tyhjennysvälin sekajätteelle esitetään pysyvän 16 viikossa.

Tuulettuvan biojäteastian tyhjennysväli on ympäri vuoden 4 viikkoa.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteeseen tarkennuksia

Jatkossa kaikkien kuntien taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöjen pakollinen biojätteen erilliskeräysvelvoite erilliskeräysastiaan ei poistu kompostointi-ilmoituksella. Kompostointi olisi kuitenkin edelleen sallittua ja taloyhtiö voi halutessaan kompostoida osan biojätteistä.

Taksan muutokset

Taksaan esitettyjä muutoksia ovat mm. jäteastian korvausmaksun ja paperilaskulisän käyttöönotto. Kärkölän veden saostus- ja umpikaivolietteen vastaanottomaksut ovat jatkossa samansuuruiset.

Jätelautakunnan 6.6. pöytäkirja

Lisätietoja

Aihealueet