Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta käsittelee kokouksessaan saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvitystä

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen valmistelee saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöstä. Lahden seudun jätelautakunta käsittelee saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvitystä kokouksessaan 18.4.2024. Selvityksen mukaan alueella tulee siirtyä Salpakierto Oy:n kilpailuttamaan lietteenkuljetukseen. Jätelautakunnalle esitetään selvityksen lähettämistä lausunnoille ja asettamista kuultavaksi.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus tulee jätelain mukaan järjestää ensisijaisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Jos jätelain 37§ 1 momentin ehdot täyttyvät, voidaan kuljetus järjestää kiinteistön haltijan kilpailuttamana. Kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan jätelain ehdot kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyty. Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksessa tulee siirtyä kunnan eli Salpakierto Oy:n järjestämään kuljetukseen koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella. Salpakierto Oy:n kilpailuttamat kuljetukset voivat alkaa aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksenteosta.

Hallinto-oikeus on palauttanut lautakunnan aiemman kuljetusjärjestelmäpäätöksen uudelleen käsiteltäväksi 27.9.2019, koska edellytykset kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyttyneet ja lautakunnan päätös oli lainvastainen.

Kuljetusjärjestelmäselvitys- ja päätös koskee saostus- ja umpisäiliöihin sekä pienpuhdistamoiden lietesäiliöihin kertyvän asumisessa syntyvän ja muun kunnan vastuulle kuuluvan lietteen tyhjennyksiä ja kuljetuksia Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella ja Pukkilassa.

Päätösehdotuksessa esitetään, että saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvitys lähetetään lausunnoille ja asetetaan kuultavaksi.

Lahden seudun jätelautakunta päättää saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä myöhemmin vuoden 2024 aikana.

Jätelautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu verkkosivuilla.

Jätelautakunnan 18.4. esityslista

Lisätietoja

Aihealueet