Hyppää sisältöön

Lahden seudun jätelautakunta käsittelee poikkeushakemusta velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Lahden seudun jätelautakunta käsittelee 1.2.2024 kokouksessaan Koulutuskeskus Salpauksen hakemusta poiketa velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan vastaanottoon. Lisäksi jätelautakunta keskustelee Lahden seudun jätehuoltomääräysten päivittämisestä.

Salpauksen poikkeushakemus

Koulutuskeskus Salpaus hakee jätelain 42 § mukaista poikkeusta velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Poikkeus ei voi koskea vain jätteenkuljetusta, vaan se koskee jätteenkuljetusta ja jätteenkäsittelyä.

Jätteen haltija voi hakea poikkeusta velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Poikkeus voidaan myöntää, jos se on kokonaisuutena arvioiden perusteltua kiinteistön jätehuollon järjestämiseksi ja johtaa etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta vähintään yhtä hyvään lopputulokseen, eikä siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltoviranomainen on havainnut tarpeita päivittää Lahden seudun jätehuoltomääräyksiä. Muutosehdotuksia määräyksiin käsitellään jätelautakunnan kokouksessa. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2024.

Jätelautakunnan 1.2.2024 kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu verkkosivuilla.

Jätelautakunnan 1.2. esityslista

Lisätietoja

Aihealueet