Hyppää sisältöön

Lah­den seu­dun jätelautakunta kokoontuu päättämään jätetaksasta ja jätehuoltomääräyksistä

Jätelautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi uudistettu jätetaksa ja uudet maksut. Jätehuoltomääräyksiin esitetään muutosta, jonka mukaan kaikista jätekimpoista ilmoitetaan Salpakierrolle. Lisäksi määräyksiin esitetään muutosta niin, että Lahden keskustan alueen käsin siirrettävien jäteastioiden jätteenkuljetus bio- ja pakkausjätteiden osalta alkaa 1.8.2023 Salpakierron järjestämänä. Lahden seudun jätelautakunta kokoontuu 1.6.2023.

Jätelain muutoksen takia biojätteen, kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksien erilliskeräykset siirtyvät Salpakierron järjestämäksi jätelajeittain porrastettuna 1.8.2023-1.3.2024 välisenä aikana. Lahden seudun jätetaksassa määrätään Salpakierto Oy:n kilpailuttaman jätteenkuljetuksen ja kunnan vastuulle kuuluvan jätteen käsittelyn hinnoittelun periaatteista ja hinnoista.

Lisäksi jätetaksaan on esitetty korotusta Asikkalan Aurinkovuoren Vesi Oy:n saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottohintoihin.

Lahden seudun jätehuoltomääräyksiin esitetään muutosta, jonka mukaan ilmoitus yhteisestä jäteastiasta eli jätekimpasta tehdään jatkossa kaikkien jätelajien osalta koko toimialueella Salpakierrolle 1.7.2023 alkaen. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella olevasta seka- ja energiajätteen jätekimpasta ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle.

Kokouksessa päätetään myös jätehuoltomääräyksiin esitetystä muutoksesta, jonka mukaan Lahden keskustan alueen käsin siirrettävien jäteastioiden jätteenkuljetus biojätteen, kartonki-, muovi- , lasi- ja metallipakkauksien osalta aloitetaan 1.8.2023 alkaen Salpakierron järjestämänä. Alue, jota muutos koskee, on esitetty määräyksien liitteenä olevalla kartalla. Tällä hetkellä voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkaisivat Salpakierron hoitamana koko toimialueella yhtä aikaa jätelajeittain porrastettuna 1.8.2023-1.3.2024 välisenä aikana.

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa tulevat voimaan 1.7.2023.

Jätelautakunnan 1.6.2023 kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu verkkosivuilla. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeen.

Tutustu jätelautakunnan kokouksen 1.6. esityslistaan

Lisätietoja:

jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p. 044 416 3634