Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 13.2.2024

Helmikuun kokouksessa joukkoliikennelautakunta päätti muun muassa Lahden kaupunkipyörien option käyttämisestä ja kesäkauden 2024 liikenteestä.

Yksinoikeudensuoja liikennöintikohteissa 2 ja 10

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti myöntää palvelusopimusasetuksen mukaisen yksinoikeuden Koiviston Auto Lahti Oy:lle kohteen 2 liikennöintiin sopimuskaudelle 1.2.2024 alkaen sekä Lehtimäen Liikenne Oy:lle kohteen 10 liikennöintiin sopimuskaudelle 3.6.2024 alkaen. Yksinoikeus on voimassa liikennöintisopimusten keston ajan.

Kaupunkipyörien option käyttö

Lahden kaupunki on hankkinut kaupunkipyöräpalvelun, joka käynnistyi vuonna 2022. Järjestelmän toteuttaa ja palvelun operoinnista vastaa Freebike S.r.o. Sopimus jatkuu 1.3.2027 asti. Sopimukseen sisältyi mahdollisuus optioihin 1, 2 ja 3. Joukkoliikennelautakunta on päättänyt jo aiemmin ottaa käyttöön option 3 ja olla käyttämättä optiota 2. Optio 3 sisälsi pyörämäärän laajentamisen 250 pyörästä 500 pyörään ja se otettiin käyttöön kaudella 2023. Optio 2 koski palvelun laajentamista ympärivuotiseksi ja optiota 2 ei otettu käyttöön. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio 1, jolla sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella vuodella kausille 2027-2028.

Kaupunkipyörien sopimuksen 1. option käytöstä on päätettävä 14.4.2024 mennessä, sillä hankintalain mukaan päätös option käyttämisestä tulee tehdä kolmen vuoden aikana alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti olla käyttämättä kaupunkipyöräpalvelun optiota 1.

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2024

Lahden seudun liikenteelle laaditaan vuosittain markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti hyväksyä joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuodelle 2024.

Suunnitelma kesäkauden 2024 joukkoliikenteen tarjonnasta

Lautakunta hyväksyi kesäkauden 2024 joukkoliikenteen liikennöintimuutokset esityslistan perusteluosan mukaisesti. Kesäkauden liikennöinti alkaa 3.6.2024 ja päättyy 7.8.2024.

Kesäkausi 2024 ajetaan pääsääntöisesti kuten kesäkauden 2023 liikenne. Tiheimmin liikennöidyillä linjoilla vuoroväliä harvennetaan hiljaisimpina aikoina matkustajakuormitukseen perustuen.

Muut asiat

Muissa asioissa lautakunnalle esiteltiin joukkoliikenteen ajankohtaisia asioita.

Kokouksen pöytäkirja luettavissa Dynasty-verkkopalvelussa.