Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 21.5.2024

Toukokuun kokouksessa joukkoliikennelautakunta käsitteli muun muassa muutosehdotuksia vuoden 2024 talousarvioon, lippuhintojen korotuksia, tarjouskilpailun käynnistämistä linjoille 3, 7 ja 13 sekä joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmaa vuodelle 2025–2040.

Talousarviomuutosesitys vuoden 2024 talousarvioon

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen tulo-odotusta lisätään 356 000 euroa ja määrärahaa lisätään 932 000 euroa, mikä lisää joukkoliikenteen sitovuuden toimintakatetta 576 000 euroa.

Joukkoliikenneyksikkö on joutunut 1.2.2024 alkaen suorahankkimaan kohteen 2 liikennöinnin. Ilman suorahankintaan liikennöinti olisi keskeytynyt linjoilla 3, 7 ja 13 kokonaan. Nopean ja ennalta-arvaamattoman tilanteen vuoksi kohteen 2 liikennöinnin kustannukset tulevat ylittämään budjetoidut kustannukset noin miljoonalla eurolla vuonna 2024. Ylitys katetaan joukkoliikenteen kasvaneilla lipputuloilla ja pienentämällä muita palvelujen ostoja.

Joukkoliikenteen lippuhintojen korotus 2024

Osana talouden tasapainottamista lautakunta päätti lippuhintojen korotuksesta talvikaudelle 2024–2025. Korotukset tulevat voimaan 7.8.2024.

Aikuisen kahden vyöhykkeen käteis-, arvo- ja mobiililipun sekä lähimaksulipun hintaa korotetaan 0,20 euroa. Alennusryhmien kahden vyöhykkeen käteis-, arvo- ja mobiilipuissa hintaa korotetaan 0,10 euroa.

Arvio on, että korotus kasvattaa lipputuloja noin 100 000 euroa vuoden 2024 aikana.

Ennen päätöstä lippuhintojen korotuksesta tehtiin hylkäysesitys ja muutosehdotus.

Tarjouskilpailun käynnistäminen 1/2024, kohde 2

Lautakunta päätti käynnistää tarjouskilpailun 1/2024 linjojen 3 Metsä–Pietilä–Kauppatori–Ruoriniemi, 7 Karisto–Kauppatori–Renkomäki ja 13 Nikkilä–Niemi linja-autoliikenteestä bruttoperusteisella järjestämismallilla.

Joukkoliikenteen kohteen 2 nykyisen suorahankinnan sopimuskausi päättyy 2025 kesäaikataulukauden lopussa. Uuden sopimuskauden pituus on 10 vuotta.

Bruttomallissa matkustajien maksamat lipputulot tulevat liikenteen tilaajalle. Tilaaja maksaa liikennöinnistä korvauksen liikennöitsijälle tarjouskilpailussa saadun hinnan mukaisesti.

Joukkoliikenteen seudullinen palvelutasosuunnitelma vuosille 2025–2040

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi joukkoliikenteen seudullisen palvelutasosuunnitelman vuosille 2025–2040.

Seurantaraportti 1.1.–31.3.2024

Lautakunta merkitsi tiedoksi joukkoliikenteen seurantaraportin ajalta 1.1.–31.3. 2024.

Tiedoksi merkittävät asiat

Kutsuohjatun joukkoliikenteen (Lempi) välityspalvelun tuottajaksi on valittu Lahden Aluetaksi Oy.

Muut asiat

Muissa asioissa lautakunnalle esiteltiin joukkoliikenteen ajankohtaisia asioita.

 

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa Dynasty-verkkopalvelussa.