Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 23.4.2024

Huhtikuun kokouksessa joukkoliikennelautakunta käsitteli toimintaan liittyviä raportteja sekä hyväksyi suunnitelman seuraavan talvikauden liikennöinnistä.

Seurantaraportti 1.1. – 31.12.2023

Joukkoliikenteen tilinpäätöksen seurantaraportti sisältää talouden, uudistumis- ja muutosohjelman, strategian ja henkilöstön toteumatiedot. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta merkitsi tiedoksi seurantaraportin vuodelta 2023.

Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti 2023

Toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi yhdistelmäraportin vuodelta 2023.

Suunnitelma talvikauden 2024-2025 joukkoliikenteen tarjonnasta

Talvikauden liikennöinti alkaa 7.8.2024 ja päättyy 1.6.2025. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi suunnitelman talvikauden liikennöinnistä esityksen mukaisena ja antoi joukkoliikenneyksikölle valtuudet sopia muutoksista liikennöitsijöiden kanssa ja tehdä yksityiskohtaiset aikataulusuunnitelmat.

Muut asiat

Muissa asioissa lautakunnalle esiteltiin joukkoliikenteen ajankohtaisia asioita.

Kokouksen pöytäkirja luettavissa Dynasty-verkkopalvelussa.