Hyppää sisältöön

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu koskettaa kaikkia väestönosia 

 Kuntakokeilu on käynnistynyt synkkenevien työllisyyslukujen valossa, vaikka avointen työpaikkojen määrä seudulla on huomattava. Seutua leimaa erityisesti kohtaanto-ongelma. 

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakaskunta on tällä hetkellä yhteensä 11 652 henkilöä. Lahtelaisia heistä on noin 9 500 henkilöä.

Lahden työttömyysaste oli 17,0% helmikuussa 2021. Se oli korkein työttömyysaste sekä seudun kunnista että Suomen 12 suurimmasta kaupungista. Koko maan työttömyysaste oli 12,4%.

Työttömyysaste oli 11,5% Asikkalassa, 11,3% Hollolassa, 14,1% Kärkölässä ja 12,0% Orimattilassa.

Lahden nuorisotyöttömyys nousussa, ulkomaalaistaustaisten työttömyys laskussa

Lahden nuorisotyöttömyysaste (alle 25-vuotiaat) oli 21,7% helmikuussa 2021 ja nousussa. Luku oli korkein Suomen 12 suurimmasta kaupungista. Koko maan nuorisotyöttömyysaste oli 14,9%.

Kuntakokeilun asiakkaista Lahdessa oli alle 30-vuotiaita 3 553 henkilöä, joista 1 871 alle 25-vuotiaita. Yli 30-vuotiaita oli 5 981 henkilöä.

Vieraskielisten osuus lahtelaisista kuntakokeilun asiakkaista oli noin 2 250 henkilöä.

Lahden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työttömyysaste oli 34,1% mutta laskussa. Luku oli kolmanneksi korkein Suomen 12 suurimmasta kaupungista. Ulkomaalaistaustaisten koko maan työttömyysaste oli 26,6%.

Kuntakokeilun asiakkaista Lahdessa oli naisia 4 114 ja miehiä 5 420.

Koulutustaso ja työnhaun kesto vaihtelevat

Kuntakokeilun asiakkaista Lahdessa 3 135 oli suorittanut vain perusasteen koulutuksen. Eniten oli toisen asteen koulutuksen suorittaneita, yhteensä 4 879. Korkeasti koulutettuja oli 1 180. (297 henkilöstä ei ole saatavissa koulutustietoja.)

Työnhaun kesto Lahdessa oli keskimäärin 57 viikkoa helmikuussa 2021. Kesto oli laskenut viime vuosina mutta on nyt nousussa. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli 3 795, ja virta pitkäaikaistyöttömyyteen on nousussa.

Samalla Hämeessä oli pulaa työvoimasta. Hämeen TE-toimistossa oli huhtikuun 2021 loppupuolella haettavana 3 569 vapaata työpaikkaa

Työllisyyden kuntakokeilun vahvuus on paneutuminen paikallisiin haasteisiin

– Myönteisiä piirteitä seudun työllisyystilanteessa ovat avointen työpaikkojen määrä sekä vasta lyhyen aikaa työttömänä olleiden ja korkeasti koulutettujen osuus Lahden asiakkaista, sanoo Lahden seudun työllisyysjohtaja Heli Okkonen.

– Seutua rasittaa erityisesti kohtaanto-ongelma – työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. Työllisyyden kuntakokeilu pääsee pureutumaan muun muassa tähän ongelmaan entistä paremmin, sillä kokeilussa luodaan uusia ratkaisuja paikallisten ja yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Lisätietoja

Lahden seudun työllisyysjohtaja Heli Okkonen, p. 044 482 6496

 

Lähteet:  TEM Työnvälitystilastot ja URA (Mylly). Tiedot haettu 19.4.2021.  
Hämeen ELY-keskus, QlikView / taulu 45 Julkinen viikko- ja kuntakokeiluseuranta. Kokeilutoimistoihin siirtyvät. Tiedot haettu 8.4.2021. 
 
Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu