Hyppää sisältöön

Lahden seudun työllisyysjohtaja luottaa yhteistyön voimaan

Keskeiset sidosryhmät ovat olleet mukana kuntakokeilun valmistelussa alusta saakka. Lahden seudun malli rakennetaankin yhdessä kuntien, hyvinvointiyhtymän, TE-toimiston ja ELY-keskuksen, alueen yritysten, Kelan, kolmannen sektorin toimijoiden, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen sekä asiakkaiden kanssa.

Lahden seudun kuntakokeilun työllisyysjohtajana 1.6. aloittanut Heli Okkonen luotsaa kuntakokeilua yhteistyöhön nojautuen. Yhteisenä tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen Lahden seudulla ja parantaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

– Kuntakokeilun keskeinen voimavara Lahden seudulla on monialainen yhteistyö eri toimijoiden välillä. Yksi tärkeimmistä toimintatavoista on suora, henkilökohtainen suhde valmentajan ja työttömän työnhakijan välillä. Ratkaisevia tekijöitä ovat myös aktiiviset kontaktit alueen yrityksiin. Lahden seudulla on vahva kokemus ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulutuksen yritysyhteistyöstä, Okkonen sanoo.

Varmistamalla työttömien osaaminen ja kouluttamalla heitä saadaan yrityksille heidän tarvitsemaansa osaamista ja työttömille osaamisen kehittymisen kautta töitä. Heli Okkosen mukaan nykyinen tapa hoitaa työllisyyttä on riittämätön vastaamaan nopeasti kehittyvän kaupunkiseudun haasteisiin. Okkonen haluaa tarkastella Lahden seudun työllisyydenhoitoa laajemmin myös elinvoiman kannalta, johon liittyvät alueen koulutustason nosto sekä yrityskentän että kaupunkikehityksen näkökulmat. Lahdessa ja ympäristökunnissa on kokemusta tuloksellisesta asiakastyöstä ja verkostomaisesta työotteesta, mikä on hyvä lähtökohta kuntakokeilulle

Yksi kokeilun kolmesta asiakasryhmästä ovat alle 30-vuotiaat nuoret työnhakijat. Sekä Kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen että Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo toivovat kokeilun auttavan nuoria matkalla työelämään.

– Meille kaikille on ensiarvoisen tärkeää saada nuorten osaajien työpanos elinkeinoelämän käyttöön. Kaikilla tukipalveluita tarjoavilla toimijoilla on tärkeää olla selkeät roolit, jotka tukevat nuorta matkalla työelämään eli aidon yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa, kommentoi Vihervirta-Vuontelo.

Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen asettaisi kuntakokeilulle hyvin realistiset tavoitteet.

– Liian moni työtön nuori on päihderiippuvainen tai kärsii mielenterveyshäiriöistä ja heidän kuntouttamisensa on ensisijaisesti hyvinvointiyhtymän tehtävä. Valitettavasti myös kannustinloukut heikentävät nuorten kiinnostusta työelämään. Ensiarvoisen tärkeää on varmistaa nuorten kouluttautuminen ammatteihin, joista on jo nyt työmarkkinoilla pulaa, muistuttaa Eerikäinen.

Kuntakokeilu on Lahden, Hollolan, Orimattilan, Asikkalan ja Kärkölän yhteinen hanke. Lahden seudun kuntakokeilussa yhdistetään työllisyydenhoidon monialainen asiantuntemus ja kokemus. Kuntakokeilu alkaa 1.1.2021 ja jatkuu 30.6.2023 saakka. Lahden seudulla kokeilun piiriin kuuluu noin 13 000 asiakasta. Kokeilussa ovat mukana työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan, kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa. Kokeilussa asiakkaat siirtyvät TE-toimistosta kuntien asiakkaiksi.

Lisätietoja:

Heli Okkonen, työllisyysjohtaja p. 044 482 6496
Mari Kuparinen, yhteysjohtaja p. 044 371 9450