Hyppää sisältöön

Lahden sivistyspalveluissa uusia talouden tasapainottamisen tavoitteita

Sivistyspalvelujen talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024–2026 sisältyy uusia talouden tasapainottamisen tavoitteita, joilla tähdätään tulojen lisäämiseen, menojen pienentämiseen ja rakenteellisiin uudistuksiin. Esityksistä päätetään sivistyslautakunnan ja hyvinvointi- ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksissa.

Jo aloitetut säästötoimenpiteet viedään päätökseen

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist kertoo, että sivistyksen ensi vuoden 2024 toiminnassa selvitään kohtuullisin säästöin ennen seuraavia vuosia.

– Koko lumo-ajalta 2021–23 säästöpaineita sivistyspalveluille on kohdentunut 11,5 milj. euroa. Jo aloitetut säästötoimenpiteet viedään päätökseen ja selvitetään niiden vaikutuksia. Edelleen meille on tärkeää varmistaa kaupunkilaisten ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi, Granqvist painottaa.
– Hyvinvointia ja osallisuutta edistävää hyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026 perustuvat strategiaan. Talousarvio sisältää lisäksi uusia talouden tasapainottamisen tavoitteita. Kaupunginvaltuusto päättää strategian kärkihankkeista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä osana talousarviota. Tämän jälkeen lautakunnat ja jaostot päättävät tarkemmista toimenpiteistä osana käyttösuunnitelmia.

Esitys talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2024–2026 sisältää uusia talouden tasapainottamisen tavoitteita 0,1 milj. euroa vuodelle 2024 ja 1,3 milj. euroa vuodelle 2025 sekä 2,0 milj. euroa vuodelle 2026.

Granqvistin mukaan on hyvä huomioida, että talousarvioon yleisesti vaikuttaa sote-uudistuksen leikkaukset verotuloihin ja valtionosuuksiin, poikkeuksellisen korkea inflaatio, korkojen ja palkkakustannusten nousu.

– Mittavat koulurakennusten ja päiväkotien investointitarpeet ovat loppusuoralla. Uudisrakentamisen ja uusien tilojen, muun muassa Renkomäen monitoimitalo Auran ja Paavolan kampuksen myötä tilavuokrat nousevat, mutta samalla tilankäyttö tehostuu, Granqvist jatkaa.
– Liikuntarakentamisen osalta suunnittelun alla ovat Kisapuiston alue ja urheilukeskuksen kohteiden parantaminen. Uusi kirjastoauto hankitaan ensi vuonna. Historiallisen museon peruskorjausta ja perusnäyttelyuudistusta viimeistellään, museo avataan kesällä 2024.

– Talousarvioon vaikuttaa lisäksi se, että lukuvuoden 2023–2024 alkaessa oppivelvollisuuden piiriin liittyi kolmas ikäluokka. Oppivelvollisuus jatkuu perusopetuksen jälkeen toiselle asteelle ilman keskeytystä.

Talousarvioaikataulu

Kaupungin vuoden 2024 talousarvion laatiminen etenee vaiheittain. Lautakunnat ja jaostot ovat tarkastelleet vastuualueidensa talousarvioita elo-syyskuussa. Sivistyslautakunnassa talousarvioesitys on 12.9.2023 ja hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa 13.9.2023.

Kaupunginjohtaja julkaisee talousarvioesityksensä 17.10.2023 ja kaupunginhallitus käsittelee esitystä 6.– 7.11.2023. Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin vuoden 2024 veroprosentit 13.11.2023 ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 27.11.2023.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574

Sivistyslautakunta, kokous 12.9.2023
Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, kokous 13.9.2023