Hyppää sisältöön

Lahden sivistyspalvelut säästötavoitteiden keskellä

Sivistyspalveluille esitetään lisätalousarviota 2022. Talousarvioon 2023 ja taloussuunnitelmaan 2023–2025 sisältyy Lahden 30 kuukauden Lumo uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä, jotka tähtäävät tulojen lisäämiseen ja menojen pienentämiseen.

Sivistyspalvelujen talousnäkymä on heikko ja rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Esityksistä päätetään sivistyslautakunnan ja hyvinvointi- ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksissa kuluvalla viikolla.

Sivistyksen palvelualueelle lisätalousarvio 2022

Sivistyksen palvelualueen vuoden 2022 talousennusteeseen sisältyy ylitysuhkaa voimassa olevaan talousarvioon nähden. Suurimmat ylityspaineet kohdistuvat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelujen määrärahoihin.

Palvelualueen tulojen ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan kuluvan vuoden talousarvion 2022 mukaisina, mutta yksikkötasolla tarkasteltuna liikuntapalvelujen tulojen ennustetaan jäävän alle talousarvion.

Lahden kaupunginorkesterin ja -teatterin ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Lipputulojen kertymään syksyn osalta sisältyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä.

Talousarvioon sisältyy talouden tasapainotustoimenpiteitä yhteensä -5,8 milj. euroa. Osa suunnitelluista toimenpiteistä toteutuu, mutta vaikutukset eivät riitä kattamaan määrärahojen ylityksiä.

Si­vis­tys­pal­ve­luissa valmistaudutaan rakenteellisiin uudistuksiin

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist kertoo, että sivistyksen ensi vuoden budjetti on poikkeuksellisen tiukka. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 perustuvat strategiaan. Talousarvio sisältää lisäksi Lahden 30 kuukauden Lumo uudistumis- ja muutosohjelman tavoitteet.

– Koko lumo-ajalta 2021–23 säästöpaineita sivistyspalveluille kohdentuu 11,5 milj. euroa ja ensi vuodelle 5,7 milj. euroa uusia toimenpiteitä.

Suurimmat säästöpaineet ensi vuonna 2023 kohdistuvat varhaiskasvatukseen reilu 1,5 milj. ja perusopetukseen 2,4 milj. euroa. Säästövaikutuksia on myös kulttuuri- ja liikuntapalveluihin reilun 1 milj. euron verran.

Granqvistin mukaan on hyvä huomioida, että talousarvioon yleisesti vaikuttaa myös palkkakustannusten nousu, lainsäädännölliset muutokset, kuten esimerkiksi oppivelvollisuuden laajeneminen ja varhaiskasvatuksessa mm. kaksivuotinen maksuton esiopetuskokeilu ja uuden kolmitasoisen tuen käyttöönotto.
– Oppilashuoltopalvelut siirtyvät ensi vuonna hyvinvointialueelle. Talousarvioon vaikuttaa lisäksi maahanmuuttajaopetus- ja harrastustoimintakulut.

– Uudisrakentamisen ja uusien tilojen, muun muassa Kivimaan ja Renkomäen monitoimitalojen myötä tilavuokrat nousevat, mutta samalla tilankäyttö tehostuu, Granqvist jatkaa.
– Myös liikuntatiloihin on suunnitteilla merkittävää uudistusta: Kisapuiston stadionhanke ja tekojäärata/pesäpallotekonurmi, muut ulkoliikunta-alueet kuten Kivimaan, Sepänniemen ja Radiomäen uudistaminen sekä Urheilukeskuksen kohteiden parannukset. Historiallisen museon peruskorjausta ja perusnäyttelyuudistusta jatketaan vuonna 2023.

– Isossa kuvassa on edelleen tärkeää varmistaa kaupunkilaisten ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi, Granqvist painottaa.
– Uutta hyvinvointia ja osallisuutta edistävää hyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Talousarvioaikataulu

Kaupungin vuoden 2023 talousarvion laatiminen etenee vaiheittain. Lautakunnat ja jaostot ovat tarkastelleet vastuualueidensa talousarvioita elo-syyskuussa. Sivistyslautakunnassa talousarvioesitys on 13.9.2022 ja hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa 14.9.2022.

Kaupunginjohtaja julkaisee talousarvioesityksensä 18.10.2022 ja kaupunginhallitus käsittelee esitystä 7. – 8.11.2022. Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin vuoden 2023 veroprosentit 14.11.2022 ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 28.11.2022.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574

Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 13.9.2022 esityslistaan
Linkki hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksen 14.9.2022 esityslistaan